Marcin Derlacz

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2005 roku prowadzi Kancelarię indywidualną w Gdyni, specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym, kontraktowym oraz administracyjnym. Od 2007 roku do chwili obecnej członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku i jednocześnie kierownik szkolenia aplikantów adwokackich. Przewodniczący Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich oraz Komisji Edukacji Prawnej. W kadencji 2013–2016 roku Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku. Wykładowca w ramach zajęć dla aplikantów adwokackich oraz członek Komisji kolokwialnych. Członek Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich Naczelnej Rady Adwokackiej (sekretarz) oraz Komisji Edukacji Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej (wiceprzewodniczący).Członek Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu na aplikację adwokacką oraz wieloletni członek i wiceprzewodniczący Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu adwokackiego. Arbiter w Sądzie Polubownym Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

 • Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach
  Zapowiedź
  Opracowanie ma na celu usystematyzowanie podstawowych kwestii dotyczących konstruowania apelacji w sprawach cywilnych. Stanowi ono kontynuację „Pozwów w sprawach cywilnych na przykładach i...
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: Listopad 2022 r.
  Seria: Aplikacje prawnicze
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk
  113,05 zł 119,00 zł
  Opracowanie ma na celu usystematyzowanie podstawowych kwestii dotyczących konstruowania apelacji w sprawach cywilnych. Stanowi ono kontynuację „Pozwów w sprawach cywilnych na przykładach i...
 • Prawo cywilne. Podręcznik dla aplikantów
  Nowość
  Założeniem „Podręcznika dla aplikantów" jest przekazanie czytelnikom wiedzy praktycznej, możliwej do wykorzystania zarówno w codziennej pracy w kancelarii, jak i w praktyce sądowej....
  Seria: Aplikacje prawnicze
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk
  122,55 zł 129,00 zł
  Założeniem „Podręcznika dla aplikantów" jest przekazanie czytelnikom wiedzy praktycznej, możliwej do wykorzystania zarówno w codziennej pracy w kancelarii, jak i w praktyce sądowej....
 • Prawo gospodarcze. Podręcznik dla aplikantów
  Nowość
  Publikacja koncertuje się przede wszystkim na zagadnieniach praktycznych z jakimi stykamy się na co dzień pracując w ramach „zjawiska", które nazywamy szeroko pojętym obrotem gospodarczym....
  Seria: Aplikacje prawnicze
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk
  122,55 zł 129,00 zł
  Publikacja koncertuje się przede wszystkim na zagadnieniach praktycznych z jakimi stykamy się na co dzień pracując w ramach „zjawiska", które nazywamy szeroko pojętym obrotem gospodarczym....
 • Pozwy z prawa cywilnego na przykładach i wzorach
  Opracowanie zawiera teoretyczne i praktyczne wskazówki formułowania pozwów w sprawach cywilnych. Jej celem jest usystematyzowanie wiedzy w zakresie konstruowania pozwów w sprawach cywilnych. Z tego...
  Seria: Aplikacje prawnicze
  Rok wydania: 2021 | Wersja: Druk, PDF
  94,05 zł 99,00 zł
  Opracowanie zawiera teoretyczne i praktyczne wskazówki formułowania pozwów w sprawach cywilnych. Jej celem jest usystematyzowanie wiedzy w zakresie konstruowania pozwów w sprawach cywilnych. Z tego...
 • Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach
  Opracowanie ma na celu usystematyzowanie podstawowych kwestii dotyczących konstruowania apelacji w sprawach cywilnych. Stanowi ono kontynuację „Pozwów w sprawach cywilnych na przykładach i...
  Seria: Aplikacje prawnicze
  Rok wydania: 2021 | Wersja: PDF
  94,05 zł 99,00 zł
  Opracowanie ma na celu usystematyzowanie podstawowych kwestii dotyczących konstruowania apelacji w sprawach cywilnych. Stanowi ono kontynuację „Pozwów w sprawach cywilnych na przykładach i...