dr Marek Maliński

Doktor nauk prawnych; radca prawny. Adiunkt w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, wykładowca m.in. w Krajowej Izbie Radców Prawnych oraz na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego (ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT), postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2018 r.