dr Marek Żołtko

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu . Od roku 1997 adwokat specjalizujący się w sprawach cywilnych a także w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. W roku 2019 obronił rozprawę doktorską w Katedrze Prawa Cywilnego , Handlowego i Ubezpieczeń na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu oraz wykładowca w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu . Jest doradcą przedsiębiorców z branży budowlanej.