dr Maria Rożnowska

Doktor nauk prawnych (UJ), absolwentka Studiów Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego (UJ) oraz Studiów Podyplomowych Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UJ). Adiunkt w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe i zawodowe obejmują prawo własności intelektualnej, w szczególności prawo autorskie oraz uregulowania dotyczące znaków towarowych, prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawo ochrony konkurencji i konsumentów, prawo ochrony dóbr osobistych, prawo mediów i prawo reklamy.