dr Mariusz Sorysz

Pracownik naukowy Zakładu Postępowania Cywilnego UJ, Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie Wydział Cywilny, w pracy naukowej zajmujący się zagadnieniami dot. procedury cywilnej w tym dotyczącymi kosztów procesu, sądowego postępowania egzekucyjnego, sądownictwa polubownego, wykładowca na aplikacji adwokackiej przy ORA w Krakowie.