SSR Mariusz Ulman

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego; od przeszło 20 lat sędzia w Sądzie Rejonowym w Nysie w Wydziale Karnym; wykładowca w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie; współautor komentarzy do: ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, o ochronie zdrowia psychicznego i o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.