dr Mateusz Kosmol

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik i absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego. Autor publikacji z zakresu prawa prywatnego polskiego i porównawczego, a także prawa publicznego. Doświadczenie praktyczne zdobywał w Kancelariach Prawnych, w tym w Kancelarii Adwokackiej w Kolonii, obecnie oczekuje na wpis na listę radców prawnych. W 2024 r. odbędzie kilkumiesięczny staż naukowy na University of Edinburgh, 13. Uniwersytecie na świecie w dziedzinie prawa według Times Higher Education World University Rankings.