Mateusz Popiel

Magister prawa, doktorant w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UJ. Jego zainteresowania naukowe ogniskują się wokół ewolucji zasad procesowych, przenikania się systemów prawa stanowionego i common law oraz sprawności postępowania karnego. Przygotowuje dysertację doktorską dotyczącą zasady kontradyktoryjności pod opieką dr hab. Andrzeja Światłowskiego.