dr hab. Melania Bąk

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Finansów i Rachunkowości. Wieloletni wykładowca akademicki na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości. Jej zainteresowania naukowe obejmują: rachunkowość finansową i podatkową, politykę rachunkowości, aspekty kreatywne w rachunkowości, raportowanie niefinansowe i finansowe, narracje w sprawozdawczości, zagadnienia aktywów niematerialnych ujawnianych i nieujawnianych w rachunkowości, rachunkowość budżetową. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.