prof. UŁ dr hab. Michał Krakowiak

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego I na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. W latach 2010–2012 asystent sędziego Sądu Najwyższego. Sędzia Sądu Rejonowego. Pełnił funkcję kierownika Sekcji Egzekucyjnej i Przewodniczącego Wydziału Cywilnego. Autor licznych opracowań z zakresu postępowania cywilnego, w szczególności polskiego i zagranicznego postępowania egzekucyjnego.