prof. UŁ dr hab. Michał Krakowiak

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego I na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. W latach 2010–2012 asystent sędziego Sądu Najwyższego. Sędzia Sądu Rejonowego. Pełnił funkcję kierownika Sekcji Egzekucyjnej i Przewodniczącego Wydziału Cywilnego. Autor licznych opracowań z zakresu postępowania cywilnego, w szczególności polskiego i zagranicznego postępowania egzekucyjnego.

 • Kodeks postępowania cywilnego. Tom I B. Komentarz do art. 425–729
  Tom IA. Komentarz do art. 1-424(12) KPC oraz Tom IB. Komentarz do art. 425–729 KPC pod redakcją prof. Agnieszki Góry-Błaszczykowskiej to szczegółowe opracowanie przepisów regulujących całe...
  DARMOWA WYSYŁKA
  Seria: Komentarze Kompaktowe
  Rok wydania: 2020 | Wersja: Druk
  299,00 zł
  Najniższa cena: 248,17 zł
  Tom IA. Komentarz do art. 1-424(12) KPC oraz Tom IB. Komentarz do art. 425–729 KPC pod redakcją prof. Agnieszki Góry-Błaszczykowskiej to szczegółowe opracowanie przepisów regulujących całe...
 • Kodeks postępowania cywilnego. Tom I A. Komentarz do art. 1-424(12)
  Tom IA. Komentarz do art. 1-424(12) KPC oraz Tom IB. Komentarz do art. 425–729 KPC pod redakcją prof. Agnieszki Góry-Błaszczykowskiej to szczegółowe opracowanie przepisów regulujących całe...
  Seria: Komentarze Kompaktowe
  Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk
  299,00 zł
  Najniższa cena: 248,17 zł
  Tom IA. Komentarz do art. 1-424(12) KPC oraz Tom IB. Komentarz do art. 425–729 KPC pod redakcją prof. Agnieszki Góry-Błaszczykowskiej to szczegółowe opracowanie przepisów regulujących całe...
 • Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 730-1217
  Praktyczny komentarz uwzględniający wszystkie ostatnie zmiany KPC. Stan prawny: grudzień 2018 r. Uwzględnia m.in. zmiany wynikające z ustawy o komornikach sądowych, która wprowadziła około 40 zmian...
  Seria: Komentarze Kompaktowe
  Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk
  299,00 zł
  Najniższa cena: 248,17 zł
  Praktyczny komentarz uwzględniający wszystkie ostatnie zmiany KPC. Stan prawny: grudzień 2018 r. Uwzględnia m.in. zmiany wynikające z ustawy o komornikach sądowych, która wprowadziła około 40 zmian...
 • Suma przymusowa w polskim postępowaniu cywilnym
  Publikacja stanowi pierwsze – w polskim postępowaniu cywilnym – monograficzne i kompleksowe omówienie instytucji sumy przymusowej. Sumę przymusową przeanalizowano odrębnie w poszczególnych...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2017 | Wersja: PDF
  129,00 zł
  Najniższa cena: 107,07 zł
  Publikacja stanowi pierwsze – w polskim postępowaniu cywilnym – monograficzne i kompleksowe omówienie instytucji sumy przymusowej. Sumę przymusową przeanalizowano odrębnie w poszczególnych...
 • Egzekucja przez zarząd przymusowy
  Prezentowana monografia stanowi kompleksowe opracowanie szczególnego sposobu egzekucji świadczeń pieniężnych przeciwko dłużnikom prowadzącym działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2011 | Wersja: PDF
  89,00 zł
  Najniższa cena: 73,87 zł
  Prezentowana monografia stanowi kompleksowe opracowanie szczególnego sposobu egzekucji świadczeń pieniężnych przeciwko dłużnikom prowadzącym działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub...