r.pr. Mirosław Wróblewski

Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego BRPO. Radca prawny, mianowany urzędnik służby cywilnej, certyfikowany audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Absolwent studiów prawniczych oraz politologicznych (specjalizacja – stosunki międzynarodowe). Jest autorem blisko 50 artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego oraz ochrony praw człowieka.

W ciągu ostatnich lat wielokrotnie przygotowywał lub współpracował w przygotowaniu stanowisk Rzecznika Praw Obywatelskich i reprezentował RPO w postępowaniach sądowych oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym. Członek zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (EU Fundamental Rights Agency) na kadencję w latach 2012–2017. W grudniu 2012 r. wybrany na przewodniczącego Komisji Budżetowej Agencji.

W grudniu 2014 r. wybrany przez zarząd do 4-osobowego Executive Committee w Agencji. Pełnił funkcję koordynatora zainicjowanego przez RPO Programu Współpracy Ombudsmanów Państw Partnerstwa Wschodniego UE w latach 2009–2010. Występował w charakterze eksperta na zaproszenie instytucji międzynarodowych (m.in. Rada Europy, ECRI, Komisja Europejska, Wysoki Przedstawiciel ONZ ds. Praw Człowieka) oraz krajowych (w Europie i Azji). Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Polskiego Towarzystwa Konstytucyjnego oraz Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy.