prof. n. dr hab. Agnieszka Grzelak

dr hab. Agnieszka Grzelak – profesor nadzwyczajny Akademii Leona Koźmińskiego, zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Specjalista w zakresie ochrony danych osobowych, prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego publicznego.