dr hab. Agnieszka Grzelak, prof. ALK

Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Prawniczka, profesor uczelni w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa UE ALK, adwokat. Do września 2019 r. zastępczyni dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W latach 2004–2015 ekspertka do spraw legislacji w Biurze Analiz Sejmowych. Autorka publikacji z zakresu przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, problemów praworządności i kwestii ochrony danych osobowych w kontekście bezpieczeństwa państwa i obywatela.