Patrycja Kozik

Patrycja Kozik – radca prawny w GKK Gumularz Kozik Kancelaria (www.gkklegal.pl); doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO 27001:2013. Wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych organizowanych przez Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Brała udział w warsztatach poświęconych relacjom B2B w regulacjach platform internetowych, organizowanych przez Komisję Europejską w ramach strategii na rzecz jednolitego rynku cyfrowego. Ma doświadczenie w prowadzeniu audytów z zakresu ochrony danych osobowych w organizacjach zatrudniających powyżej 1000 pracowników. Jest autorką licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu szeroko pojętego prawa nowych technologii, w tym współautorką komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych.