Patryk Kuzior

Doktor nauk prawnych, autor wielu publikacji naukowych i fachowych, w tym dotyczących wielu aspektów funkcjonowania systemu oświaty, ekspert kilku wydawnictw prawniczych. Wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej zatrudniony na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa, w tym na wyższych stanowiskach kierowniczych. Uczestniczył w pracach różnych gremiów doradczych funkcjonujących przy organach administracji publicznej, pracował jako ekspert dla Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL). Nauczyciel akademicki, a w przeszłości także nauczyciel szkoły policealnej, trener. Za wkład i prawidłowe stosowanie prawa oświatowego uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej.