r.pr. Paweł Barta

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Zakład Japonistyki. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentował polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed organami regulacyjnymi, w szczególności posiada bogate doświadczenie w sporach z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej i stanowiących ich konsekwencję postępowaniach sądowych. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych i prawa telekomunikacyjnego, w tym Komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (C.H. Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015, IV wyd. 2016). W praktyce zawodowej specjalizuje się również w zagadnieniach związanych z działalnością ubezpieczeniową, pośrednictwem ubezpieczeniowym, działalnością e-commerce oraz ochroną praw konsumenta.