adw. dr Paweł Daszczuk

Adwokat i doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent podyplomowych studiów Master of Business Administration. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego. Specjalizuje się w obsłudze obrotu gospodarczego.