r.pr. Paweł Dębowski

Radca prawny, doktorant w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UJ. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na postępowaniu ponownym po uchyleniu wyroku I instancji, postępowaniu karnym dotyczącym przestępstw gospodarczych, kontradyktoryjności w postępowaniu karnym, niemieckim postępowaniu karnym oraz problematyce ryzyka gospodarczego w perspektywie ewentualnej odpowiedzialności karnej.

 • Postępowanie karne a inne postępowania represyjne
  Zgodnie z tytułem tej publikacji, celem książki jest przedstawienie wzajemnych interakcji między postępowaniem karnym, a innymi postępowaniami represyjnymi. Zadanie to jest niezwykle trudne nie...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2016 | Wersja: Druk, PDF
  84,55 zł 89,00 zł
  Zgodnie z tytułem tej publikacji, celem książki jest przedstawienie wzajemnych interakcji między postępowaniem karnym, a innymi postępowaniami represyjnymi. Zadanie to jest niezwykle trudne nie...