adw. dr Paweł Janda

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Uniwersytecie Rzeszowskim, adwokat w, Kancelarii Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego, autor licznych publikacji z zakresu postepowania cywilnego w szczególności prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.