adw. Piotr Birkowski

Adwokat specjalizujący się w zagadnieniach z obszaru prawa gospodarczego, w szczególności w zakresie zamówień publicznych, prawa ochrony konkurencji i konsumentów, prawa spółek oraz postępowań spornych.