Piotr Birkowski

Aplikant adwokacki w ORA Warszawa; specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru prawa zamówień publicznych, prawa ochrony konkurencji i konsumentów, prawa spółek, partnerstwa publiczno-prywatnego, postępowania spornego.