Piotr Ciszewski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Obecnie członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – z wieloletnim doświadczeniem w zakresie analizy uchwał objętych nadzorem RIO, doradztwa w problemach dotyczących finansów publicznych oraz prowadzenia szkoleń dla pracowników samorządowych i oświatowych z zakresu m.in.: dotacji pożytku publicznego, dotacji oświatowych, administrowania oświatą w samorządzie oraz pomocy materialnej dla uczniów. Wydawca i autor informacyjnego portalu internetowego dla samorządu terytorialnego.