Pomoc materialna dla uczniów. Stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia motywacyjne

Promocyjna cena
%
 • 109,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 96,75 zł
  Cena katalogowa: 129,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczne wskazówki pomocne przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu stypendiów i zasiłków szkolnych oraz przy ich wypłacie czy też wstrzymaniu wypłaty... więcej ›

Opis książki

Książka „Pomoc materialna dla uczniów" jest poświęcona tematyce pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanej w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz pomocy o charakterze motywacyjnym wypłacanej w postaci stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Publikacja zawiera chronologiczny układ działań niezbędny przy udzielaniu i wypłacaniu świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Przeznaczona jest głównie dla osób zajmujących się udzielaniem świadczeń pomocy i ewentualnych świadczeniobiorców.

W książce znajdziesz opis zmian wprowadzonych w 2019 r. i dotyczących dotacji na wypłatę świadczeń dla uczniów i terminów składania wniosków. Od 1.1.2019 r. – zgodnie z art. 70 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – zmianie uległ wkład własny gmin na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Nowe przepisy uzależniają wysokość wkładu własnego gminy od jej pozycji finansowej mierzonej wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie. Te zmiany zostały także uwzględnione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji (Dz.U. poz. 554), w którym określono też terminy przekazywania dotacji celowej w transzach. Ponadto w wyniku zmian wprowadzonych w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty od 1.9.2019 r. świadczenia pomocy materialnej nie przysługują już uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkól publicznych dla młodzieży i dla dorosłych, zaś uprawnionymi do korzystania z pomocy materialnej są słuchacze branżowych szkół II stopnia. Ustawodawca w art. 90n ust. 6 ustawy o systemie oświaty przewidział także nowy termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego.

Książka zawiera ponadto opis zmian wprowadzonych w kodeksie postępowania administracyjnego w związku z ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. z 2019 r. poz. 730), które to zmiany określają nowe obowiązki organu w zakresie RODO.

W publikacji znajdziesz wyciąg z 12 najważniejszych aktów prawnych dotyczących pomocy materialnej dla ucznia.

Publikacja została podzielona na następujące zagadnienia tematyczne:

 • Rodzaje pomocy i źródła ich finansowania,
 • Beneficjenci pomocy socjalnej i motywacyjnej,
 • Kryteria i procedury przyznawania świadczeń,
 • Formy przyznawania i wysokości pomocy,
 • Zwolnienie z podatku dochodowego,
 • Wzory dokumentów (w tym regulamin udzielania pomocy).

Dzięki tej publikacji dowiesz się:

 • jakie są obowiązki podatkowe płatników świadczeń dla uczniów,
 • jakie znaczenie ma miejsce zamieszkania dla przyznania pomocy,
 • jak obliczyć i udokumentować dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium,
 • jakie działania należy podjąć w przypadku zmiany dochodu w trakcie pobierania stypendium,
 • jakie koszty udziału w zajęciach edukacyjnych mogą być pokryte przez JST,
 • jakie sytuacje uprawniają do otrzymania zasiłku szkolnego,
 • ile wkładu własnego dana gmina musi przeznaczyć na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych w danym roku,
 • jak wygląda postępowanie w sprawie przyznania stypendiów,
 • co musi być w treści decyzji przyznającej i odmawiającej prawa do stypendium,
 • jakie obowiązki ciążą na gminie w związku z RODO,
 • jakie są działania organów przyznających świadczenia w zakresie ochrony danych osobowych uczniów i rodziców,
 • czy świadczenia pomocy materialnej dla uczniów są zwolnione z podatku dochodowego.

O praktycznym wymiarze tej książki stanowią liczne odpowiedzi na pytania oraz zbiór rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów. Do książki dołączono płytę CD z 37 wzorami dokumentów związanych z udzielaniem pomocy materialnej (zawiadomienia, oświadczenia, decyzje, uchwały i regulaminy – również w zakresie RODO). Ponadto znajdziesz wyciąg z 12 najważniejszych aktów prawnych dotyczących pomocy materialnej dla ucznia.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2019
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 322
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 560 g
 • ISBN: 978-83-8198-325-9
 • EAN: 9788381983259
 • Kod serwisu: 00838400

Kategorie