dr Piotr Rodziewicz

Adwokat w kancelarii zaliczanej do pierwszej dziesiątki największych firm prawniczych w Polsce, pełni funkcję kierownika oddziału we Wrocławiu. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego postępowania cywilnego, autor licznych publikacji, w tym współautor pierwszego na polskim rynku wydawniczym komentarza do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 (Bruksela I bis).