dr Przemysław Zdyb

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego, radca prawny. Autor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego.

 • Postępowania administracyjne przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki
  W monografii omówiono zagadnienia dotyczące postępowań administracyjnych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Poruszana problematyka stanowi interesujący obszar badawczy ze względu na...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2020 | Wersja: Druk, PDF
  179,55 zł 189,00 zł
  W monografii omówiono zagadnienia dotyczące postępowań administracyjnych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Poruszana problematyka stanowi interesujący obszar badawczy ze względu na...