dr Przemysław Zdyb

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego, radca prawny. Autor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego.