dr Roksana Wszołek

Doktor nauk prawnych, pracownik dydaktyczny w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikantka aplikacji sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Autorka kilkunastu artykułów naukowych i prelegentka licznych konferencji z zakresu procesu karnego.