prof. SWPS dr hab. Sławomir P. Kursa

Radca prawny; profesor Uniwersytetu SWPS; wykładowca na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Università degli Studi di Bari Aldo Moro; autor licznych publikacji z zakresu prawa rzymskiego, m.in. monografii pt. La diseredazione nel diritto giustinianeo (Bari 2012) oraz Testator i formy testamentu w rzymskim prawie justyniańskim (Warszawa 2017).

 • Wykonanie testamentu w prawie rzymskim
  W monografii przybliżono zagadnienia rzymskiego prawa spadkowego mające istotne znaczenie dla europejskiej kultury prawnej, które mogą też stanowić podstawę do badań komparatystycznych....
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2019 | Wersja: PDF
  149,00 zł
  Najniższa cena: 126,65 zł
  W monografii przybliżono zagadnienia rzymskiego prawa spadkowego mające istotne znaczenie dla europejskiej kultury prawnej, które mogą też stanowić podstawę do badań komparatystycznych....