dr Tomasz Regucki

Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński, 2017), absolwent Harvard Law School (LL.M., 2018), prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2013) oraz finansów i rachunkowość ze specjalnością rynki finansowe i doradztwo inwestycyjne na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2010).

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach znajdujących się na styku prawa i ekonomii, w szczególności wokół problematyki prawa spółek, rynku kapitałowego, ładu korporacyjnego oraz ekonomii instytucjonalnej. Autor publikacji w polskich oraz zagranicznych czasopismach naukowych, uczestnik i organizator konferencji, a także prelegent na wielu szkoleniach, seminariach oraz wykładach z tej tematyki. W swojej działalności naukowej stara się wykorzystywać empiryczne podejście do analizy instytucji prawnych, autor licznych empirycznych analiz poświęconych regulacjom, zwłaszcza przepisom prawa spółek oraz prawa rynku kapitałowego. Uczestnik międzynarodowych projektów naukowych. Współpracownik naukowy Instytutu Allerhanda.