adw. Wojciech Bergier

Adwokat Izby Adwokackiej w Krakowie, członek Zespołu ds. opracowania projektu zmian w Zbiorze Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu NRA, członek ORA w Krakowie, Kolegium Redakcyjnego „Palestry" oraz członek Rady Programowej Ośrodka Badawczego Adwokatury, autor wielu publikacji naukowych.