dr Wojciech Bożek

Doktor nauk prawnych, adiunkt i członek Zespołu Badawczego Prawa Finansowego, Prodziekan ds. Ewaluacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Dyrektor Centrum Analiz Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa finansowego i finansów publicznych, prawa bankowego oraz prawa podatkowego, w tym monografii „Działalność orzecznicza Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Analiza głównych kierunków w dorobku orzeczniczym w latach 2010–2015" oraz Komentarza do ustawy o finansach publicznych czy haseł w Wielkiej Encyklopedii Prawa. Wykładowca na studiach podyplomowych, aplikacjach radcowskiej i komorniczej. Członek Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) – Grupa Polska.