dr hab. Wojciech Machała

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych, Wydział Prawa i Administracji UW (od 2000 r.), adwokat w Warszawie (od 2001 r). Arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT. Autor dwóch monografii (Dozwolony użytek prywatny w polskim prawie autorskim, Warszawa 2003 i Utwór. Przedmiot prawa autorskiego, Warszawa 2012), współautor komentarzy do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej i kilkudziesięciu artykułów naukowych dotyczących zagadnień prawa prywatnego. Wykonawca indywidualnego projektu badawczego: Analiza orzecznictwa sądów okręgowych i apelacyjnych w sprawach z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych w świetle zgodności z orzecznictwem SN i dominującymi poglądami piśmiennictwa, zrealizowanego w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w 2016 r.

 • Brzechwa. Poeta w adwokackiej todze
  %
  Pierwsze na rynku opracowanie dorobku piśmienniczego oraz wpływu działalności Jana Brzechwy na treść i doktrynę prawa w Polsce. Publikacja podkreśla rolę J. Brzechwy w kształtowaniu się systemu...
  Seria: Biblioteka Edukacji Prawniczej
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk, PDF
  75,65 zł
  89,00 zł
  Najniższa cena: 71,20 zł
  Pierwsze na rynku opracowanie dorobku piśmienniczego oraz wpływu działalności Jana Brzechwy na treść i doktrynę prawa w Polsce. Publikacja podkreśla rolę J. Brzechwy w kształtowaniu się systemu...
 • Prawo własności przemysłowej. Komentarz
  %
  Komentarza do ustawy z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej, pod redakcją prof. dr hab. Joanny Sieńczyło-Chlabicz. Nakierowany w szczególny sposób na praktykę stosowaną w UE Komentarz,...
  Seria: Duże Komentarze Becka
  Rok wydania: 2020 | Wersja: Druk
  339,15 zł
  399,00 zł
  Najniższa cena: 319,20 zł
  Komentarza do ustawy z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej, pod redakcją prof. dr hab. Joanny Sieńczyło-Chlabicz. Nakierowany w szczególny sposób na praktykę stosowaną w UE Komentarz,...
 • Utwór. Przedmiot prawa autorskiego
  %
  W czasach, gdy pojawiły się tezy, że przedmiotem prawa autorskiego są hasła w słownikach, opracowania dotyczące zarządzania nieruchomościami, przepisy kulinarne, a nawet pojedyncze słowa,...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2012 | Wersja: PDF
  75,65 zł
  89,00 zł
  Najniższa cena: 71,20 zł
  W czasach, gdy pojawiły się tezy, że przedmiotem prawa autorskiego są hasła w słownikach, opracowania dotyczące zarządzania nieruchomościami, przepisy kulinarne, a nawet pojedyncze słowa,...