PPG w st. spoczynku Zdzisław Brodzisz

Prokurator Prokuratury Generalnej w stanie spoczynku, wieloletni wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, współautor komentarza do Kodeksu postępowania karnego pod redakcją J. Skorupki oraz autor książki Apelacja oskarżyciela (2018) i artykułów z zakresu procedury karnej oraz ustroju prokuratury opublikowanych w kraju i za granicą.