Prawo przedsiębiorców. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 228,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 215,20 zł
  Cena katalogowa: 269,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

W komentarzu omówiono przepisy ustawy − Prawo przedsiębiorców, które zastąpiły ustawę o swobodzie działalności gospodarczej i jednocześnie stały się najważniejszym aktem prawnym w systemie publicznego prawa gospodarczego. Nowe przepisy wiążą się z licznymi zmianami... więcej ›

Opis książki

W komentarzu omówiono przepisy ustawy − Prawo przedsiębiorców, które zastąpiły ustawę o swobodzie działalności gospodarczej i jednocześnie stały się najważniejszym aktem prawnym w systemie publicznego prawa gospodarczego.

Nowe przepisy wiążą się z licznymi zmianami obejmującymi kwestie terminologiczne oraz zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Tworzą korzystne i stabilne warunki do wykonywania działalności gospodarczej oraz wzmacniają gwarancje wolności i praw przedsiębiorców. Zmniejszają także ryzyko biznesowe oraz zwiększają chęć przedsiębiorców do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Ustawa – Prawo przedsiębiorców wprowadza m.in. takie zasady wiążące organy władzy publicznej z przedsiębiorcami, jak: zasada wolności działalności gospodarczej i równości przedsiębiorców, zasada „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy, czy zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy. Postanowienia ustawy przesądzają niewątpliwie o tym, że prawo przedsiębiorców ma przełożyć się na bardziej przyjazną i partnerską relację między administracją a przedsiębiorcami.

Nowa ustawa pełni rolę swoistej „konstytucji gospodarczej”, która reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania organów władzy publicznej w tym zakresie. Systemowe znaczenie komentowanej ustawy sprawia, że wykładnia jej przepisów w naturalny sposób determinuje sposób rozumienia i stosowania przepisów polskiego prawa gospodarczego. Z oczywistych względów zawarta w komentarzu analiza opiera się na metodzie formalno-dogmatycznej, przy czym założeniem autorów jest zapewnienie możliwie największej przydatności praktycznej komentarza.

Ustawa – Prawo przedsiębiorców dotyczy m.in. takich zagadnień, jak:

 • określenia zakresu zastosowania ustawy oraz wyłączeń z zakresu jej stosowania, a także zdefiniowania podstawowych pojęć ustawowych;
 • wskazania podstawowych zasad wiążących przedsiębiorców oraz organy władzy publicznej w ich relacjach z przedsiębiorcami;
 • instytucjonalizacji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;
 • ustanowienia podstawowych reguł podejmowania, wykonywania, zawieszenia i zakończenia działalności gospodarczej, zwłaszcza związanych z rejestrowaniem przedsiębiorców;
 • unormowania podstawowych zasad i reguł załatwiania przez organy władzy publicznej spraw z zakresu działalności gospodarczej, w tym zasady szybkości działania, zasady współdziałania organów, odformalizowanie załatwiania spraw;
 • wydawania przez organy władzy publicznej objaśnień prawnych z zakresu działalności gospodarczej, wydawania przez władze publiczne interpretacji indywidualnych w sprawach świadczeń przedsiębiorców z zakresu działalności gospodarczej;
 • zdjęcia z przedsiębiorców ryzyka zastosowania się do interpretacji indywidualnej, objaśnień prawnych oraz do utrwalonej praktyki administracyjnej;
 • ustanowienia Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy;
 • określenia podstawowych zasad koncesjonowania działalności gospodarczej, udzielania zezwoleń na działalność gospodarczą;
 • zagwarantowania większego legalizmu w trakcie dokonywania kontroli przedsiębiorcy;
 • reguł planowania kontroli i uprzedniego uprzedzania przedsiębiorców o kontrolach oraz uregulowania czynności kontrolnych;
 • zakazu powtórnych kontroli o tożsamym przedmiocie;
 • sprzeciwów przedsiębiorców wobec kontroli i ich załatwiania;
 • rodzajów kontroli o szczególnym reżimie prawnym.

Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla praktyków: sędziów i prokuratorów, komorników, adwokatów i radców prawnych. Zainteresuje również przedsiębiorców i wszystkich tych, którzy wykonując obowiązki zawodowe, stosują przepisy Prawa gospodarczego − z uwagi na znaczenie komentowanej ustawy jako fundamentu całej regulacji gospodarczej, chodzi tu nie tylko o stosowanie przedmiotowej ustawy, lecz także prawa gospodarczego w ogóle. Komentarz może także cieszyć się zainteresowaniem wśród osób prowadzących badania naukowe w obszarze prawa gospodarczego oraz studentów takich kierunków, jak: prawo, administracja czy ekonomia.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2019
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 732
 • Wymiary: 125x195 mm
 • Waga: 760 g
 • ISBN: 978-83-8128-885-9
 • EAN: 9788381288859
 • Kod serwisu: 00760800

Kategorie