prof. dr hab. Ryszard A. Stefański

Prof. dr hab. nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wybitny specjalista – praktyk z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawnych zagadnień ruchu drogowego. Autor setek artykułów, glos i recenzji oraz 26 książek, m.in. komentarzy do kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, prawa o ruchu drogowym, wykroczeń drogowych.