Kodeks spółek handlowych. Komentarz do nowelizacji. Prawo holdingowe. Zmiany w funkcjonowaniu organów spółek kapitałowych

Promocyjna cena
%
 • 160,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 151,20 zł
  Cena katalogowa: 189,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Pierwszy na rynku, szczegółowy komentarz do nowelizacji KSH. Pozwala szybko wdrożyć się w zakres zmian i ocenić, jakie są konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów. Zawiera dostęp do wybranych aktów prawnych online. Stanowi niezbędne narzędzie dla osób zajmujących się prawem holdingowym... więcej ›

Opis książki

Pierwszy na rynku komentarz do nowelizacji KSH - Prawo holdingowe.

Podstawowym celem zmian jest wprowadzenie do polskiego prawa regulacji dotyczącej Prawa holdingowego (prawa grup spółek, prawa koncernowego), które – w szerokim znaczeniu doktrynalnym – reguluje relacje prywatno-prawne między spółką dominującą i jej spółkami zależnymi, w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy) spółki zależnej. Nowe regulacje wprowadzają również narzędzia umożliwiające radzie nadzorczej prowadzenie bardziej efektywnego nadzoru korporacyjnego, a także eliminują wątpliwości podnoszone przez przedsiębiorców i przedstawicieli doktryny.

Prawo holdingowe zostało wprowadzone do KSH przez dodanie Działu IV pt. „Grupy spółek" w ramach tytułu pierwszego Kodeksu. Ma to na celu przyjęcie ograniczonej regulacji prawnej dotyczącej kwestii z zakresu funkcjonowania holdingów faktycznych oraz usprawnienie prowadzenia działalności gospodarczej przez holdingi w Polsce.

Zdaniem projektodawców regulacja prawna tych podmiotów jest rzeczywiście niezbędna. Celem jest wprowadzenie zmian w zakresie działalności grup spółek, odpowiedzialność spółki dominującej za szkody powstałe w spółce zależnej w efekcie wydania wiążących poleceń i złagodzenie odpowiedzialności kadry zarządzającej spółką zależną.

Zmiany w przepisach wychodzą naprzeciw najważniejszym postulatom zgłaszanym przez polskich przedsiębiorców, a jednocześnie nie naruszają zasad systemowych prawa spółek handlowych.

Główne zalety publikacji:

 • zawiera szczegółowy komentarz do nowych przepisów KSH,
 • komentuje istniejące przepisy, które uległy zmianie,
 • pozwala szybko wdrożyć się w zakres zmian i ocenić, jakie są konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów,
 • stanowi niezbędne narzędzie dla osób zajmujących się prawem holdingowym, przedsiębiorców i pełnomocników,
 • w sposób jasny wyjaśnia powstałe regulacje prywatno-prawne spółek dominujących i spółek zależnych,
 • zawiera wskazówki ważne z punktu widzenia prawidłowego obrotu gospodarczego,
 • zawiera wyróżnione elementy „Ważne dla praktyki”, które podkreślają szczególnie istotne kwestie,
 • zawiera Linie orzecznicze – gdzie wskazano orzeczenia, które zachowują swoją aktualność po wejściu w życie zmian,
 • zawiera dostęp do wybranych aktów prawnych online.

Nowe przepisy wprowadzają do KSH m.in.:

 • możliwości przymusowego wykupu udziałów wspólników mniejszościowych zależnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (squeeze-out);
 • złagodzenie odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych;
 • regulacje dotyczące prawa grup spółek (prawa holdingowego).

Komentarz to nieodzowna pomoc dla osób zasiadających w organach spółek, a także praktyków prawa, w szczególności adwokatów, radców prawnych, sędziów. Stanowi także nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych i studentów.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Bibliografia

Kodeks spółek handlowych

 • Tytuł I. Przepisy ogólne
 • Dział I. Przepisy wspólne
 • Art. 4. Słowniczek
 • Art. 7. Umowa o zarządzanie spółką zależną
 • Dział III. Spółki kapitałowe
 • Art. 18. Warunki pełnienia funkcji
 • Dział IV. Grupa spółek
 • Art. 211. Grupa spółek – spółka dominująca, spółka zależna, interes
 • Art. 212. Wiążące polecenie jako ustawowy atrybut spółki dominującej
 • Art. 213. Uchwała o wykonaniu wiążącego polecenia
 • Art. 214. Odmowa wykonania wiążącego polecenia
 • Art. 215. Brak odpowiedzialności członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatora spółki zależnej
 • Art. 216. Prawo do informacji spółki dominującej
 • Art. 217. Nadzór nad realizacją interesu grupy spółek
 • Art. 218. Sprawozdanie o powiązaniach umownych spółki zależnej ze spółką dominującą
 • Art. 219. Żądanie zbadania rachunkowości oraz działalności grupy spółek
 • Art. 2110. Żądanie odkupu akcji
 • Art. 2111. Uchwała o przymusowym wykupie udziałów albo akcji
 • Art. 2112. Odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę wyrządzoną wykonaniem wiążącego polecenia
 • Art. 2113. Odpowiedzialność za szkodę wynikłą przez wykonanie przez spółkę zależną wiążącego polecenia
 • Art. 2114. Powództwo o odszkodowanie
 • Art. 2115. Ustanie uczestnictwa w grupie spółek
 • Art. 2116. Odpowiednie stosowanie przepisów
 • Tytuł III. Spółki kapitałowe
 • Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Rozdział 3. Organy spółki
 • Oddział 1. Zarząd
 • Art. 202. Wygaśnięcie mandatu
 • Art. 203. Odwołanie
 • Art. 206. Oznaczanie pism
 • Art. 2081. Protokołowanie uchwał zarządu
 • Art. 2091. Dołożenie staranności członka zarządu wynikającej z zawodowego charakteru działalności
 • Oddział 2. Nadzór
 • Art. 2141. Dołożenie staranności członka rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej wynikającej z zawodowego charakteru działalności
 • Art. 218. Wygaśnięcie mandatów
 • Art. 219. Zadania rady nadzorczej
 • Art. 2191. Doraźne i stałe komitety rady nadzorczej
 • Art. 2192. Doradca rady nadzorczej
 • Art. 221. Zadania komisji rewizyjnej
 • Art. 2211. Posiedzenia rady nadzorczej
 • Art. 222. Uchwały rady nadzorczej
 • Oddział 3. Zgromadzenie wspólników
 • Art. 228. Kompetencje
 • Art. 231. Zgromadzenie zwyczajne
 • Rozdział 7. Odpowiedzialność cywilnoprawna
 • Art. 293. Zawinione czyny członków władz
 • Dział Ia. Prosta spółka akcyjna
 • Rozdział 3. Organy spółki
 • Oddział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 30058. Sposób podejmowania uchwał, protokół
 • Art. 30061. Pisma i zamówienia handlowe
 • Oddział 3. Rada nadzorcza
 • Art. 30069. Kompetencje
 • Art. 30071. Kontrola, sprawozdania, wyjaśnienia
 • Art. 30071a. Doradca rady nadzorczej
 • Oddział 4. Rada dyrektorów
 • Art. 30076. Dyrektor wykonawczy i niewykonawczy
 • Oddział 5. Walne zgromadzenie
 • Art. 30081. Konieczność podjęcia uchwał
 • Art. 30082. Zwyczajne walne zgromadzenie
 • Dział II. Spółka akcyjna
 • Rozdział 3. Organy spółki
 • Oddział 1. Zarząd
 • Art. 369. Kadencja; wygaśnięcie mandatu
 • Art. 370. Odwołanie
 • Art. 374. Oznaczenie pism
 • Art. 376. Protokoły
 • Art. 3771. Dołożenie staranności członka zarządu wynikającej z zawodowego charakteru działalności
 • Art. 3801. Przekazywanie informacji przez zarząd
 • Oddział 2. Nadzór
 • Art. 382. Kompetencje
 • Art. 3821. Doradca rady nadzorczej
 • Art. 3841. Zgoda rady nadzorczej
 • Art. 3871. Dołożenie staranności członka rady nadzorczej wynikającej z zawodowego charakteru działalności
 • Art. 388. Uchwała rady nadzorczej
 • Art. 389. Zwołanie posiedzenia
 • Art. 390. Zasada kolegialnego działania
 • Art. 3901. Uprawnienia rady nadzorczej
 • Oddział 3. Walne zgromadzenie
 • Art. 393. Kompetencje
 • Art. 395. Zgromadzenie zwyczajne
 • Rozdział 8. Odpowiedzialność cywilnoprawna
 • Art. 483. Zawinione czyny członków władz
 • Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek
 • Dział I. Łączenie się spółek
 • Rozdział 2. Łączenie się spółek kapitałowych
 • Art. 512. Odpowiedzialność członków władz
 • Rozdział 3. Łączenie się z udziałem spółek osobowych
 • Art. 526. Odpowiedzialność wobec wspólników
 • Dział II. Podział spółek
 • Art. 548. Odpowiedzialność członków władz
 • Tytuł V. Przepisy karne
 • Art. 5871. Odpowiedzialność karna za nieprzekazanie informacji i dokumentów radzie nadzorczej i dyrektorom niewykonawczym
 • Art. 5872.Odpowiedzialność karna za nieprzekazanie informacji i dokumentów doradcy radzie nadzorczej

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Komentarze & Linia orzecznicza
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 326
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 380 g
 • ISBN: 978-83-8235-496-6
 • EAN: 9788382354966
 • Kod serwisu: 00930300

Kategorie