prof. dr hab. Rafał Adamus

Prof. dr hab. nauk prawnych, radca prawny, arbiter w sądownictwie polubownym. Autor kilkudziesięciu książek prawniczych (w tym monografii i komentarzy) i kilkuset artykułów naukowych poświęconych prawu handlowemu i cywilnemu, cyklicznych wypowiedzi w prasie na tematy społeczne i prawne oraz licznych ekspertyz oraz reportażu historycznego „Odyseja 1918. Z Atlantydy do Polski". Od 2011 r. związany z Uniwersytetem Opolskim. Obecnie zatrudniony w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansowego.