Nowość

Opieka i kuratela. Komentarz do art. 145–184 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC (art. 516, 518, 520, 573-574, 590-598, 599-602, 604-605)

Promocyjna cena 10% taniej
 • 170,10 zł z VAT
  Cena katalogowa: 189,00 zł z VAT
  10% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Opieka i kuratela. Komentarz do art. 145–184 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC (art. 516, 518, 520, 573-574, 590-598, 599-602, 604-605) to praktyczna publikacja omawiająca aspekty materialne oraz procesowe dotyczące opieki i kurateli. W zakresie opieki omawia... więcej ›

Opis książki

Opieka i kuratela. Komentarz do art. 145–184 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC (art. 516, 518, 520, 573-574, 590-598, 599-602, 604-605) to praktyczna publikacja omawiająca aspekty materialne oraz procesowe dotyczące opieki i kurateli.

W zakresie opieki omawia takie zagadnienia jak:

 • ustanowienie opieki (m.in. pojęcie opieki i pojęcie stosunku opieki; czas trwania opieki i czas trwania stosunku opieki; ustanowienie opieki dla małoletniego; obowiązek objęcia opieki),
 • sprawowanie opieki (m.in. gwarancje, zakres wykonywania opieki, kwestia odpowiedniego stosowania przepisów, zezwolenie, wyłączenie reprezentacji),
 • nadzór nad sprawowaniem opieki (m.in. obowiązek nadzoru; sprawozdania; ingerencja),
 • zwolnienie opiekuna i ustanie opieki (m.in. prowadzenie pilnych spraw, przeszkoda do przejęcia zarządu, obowiązek złożenia rachunku),
 • opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie (m.in. kryteria wyboru opiekuna, ustanie);

Natomiast w zakresie kurateli została omówiona m.in. kwestia:

 • ustanowienia kurateli (m.in. pojęcie kurateli i pojęcie stosunku kurateli; czas trwania kurateli i czas trwania stosunku kurateli),
 • odpowiedniego stosowania do kurateli przepisów o opiece,
 • wynagrodzenia,
 • ustania,
 • kuratora ubezwłasnowolnionego,
 • kuratora nieurodzonego,
 • kuratora niepełnosprawnego,
 • kuratora nieobecnego.

W pozycji zostały zaprezentowane również istotne dla kurateli i opieki kwestie postępowania cywilnego w tym m.in.:

 • postępowanie nieprocesowe,
 • sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli,
 • przepisy ogólne (zdolność, nakazanie),
 • sprawy z zakresu opieki (m.in. przyrzeczenie, zaświadczenie, zwolnienie, akt wykonawczy),
 • sprawy z zakresu kurateli (kurator ubezwłasnowolnionego, kurator nieurodzonego, kurator niepełnosprawnego, kurator nieobecnego).

Kolejne 2. wydanie pozycji uwzględnia ponadto wszystkie najnowsze zmiany związane z opieką i kuratelą wprowadzone m.in. ustawą o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego z 16.5.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1146). Nowelizacja ta wprowadza unormowania zapewniające odpowiednie kwalifikacje kuratora do reprezentacji dziecka w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym w razie konfliktu interesów między jego rodzicami, nakłada na tegoż kuratora obowiązki informacyjne w stosunku do rodzica sprawującego pieczę nad dzieckiem oraz ustala sposób orzekania o wynagrodzeniu i sposobie i zwrocie poniesionych wydatków.

Do każdego artykułu – obok komentarza – przedstawiono orzecznictwo wraz z tezami mającymi związek z problematyką stosowania poszczególnych przepisów w praktyce. Ponadto wyróżnione są istotne informacje z punktu widzenia praktyka, które zostały oznaczone jako „Ważne dla praktyki". Formuła komentarzowa pozwala na korzystanie z publikacji w codziennej praktyce prawniczej oraz podczas zawodowych egzaminów prawniczych.

Książka stanowi profesjonalną pomoc zarówno dla sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy, kuratorów, jak i aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów. Książka może okazać się również bardzo pomocna m.in. dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz osób prywatnych, które na co dzień spotykają się lub borykają z problemami dotyczącymi opieki i kurateli.

Pliki do pobrania

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 1 września 2021 r. do 1 września 2022 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • Ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • Kodeksu postępowania cywilnego,
 • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 • Ustawy o pomocy społecznej,
 • Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • Rozporządzenia w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

 • Seria: Komentarze & Linia orzecznicza
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 416
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 520 g
 • ISBN: 978-83-8235-270-2
 • EAN: 9788382352702
 • Kod serwisu: 00909800

Kategorie