Przedsiębiorczość

Seria zawiera prace poświęcone średnim, małym i mikro przedsiębiorstwom oraz wszelkim przejawom ich działalności zarówno na polskim, jak i światowym rynku.

 • Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Region w warunkach konkurencji
  10% taniej
  Promocja
  Autor książki przedstawił specyfikę przedsiębiorczości i innowacyjności jednostek osadniczych, przedsiębiorcze i innowacyjne podejście w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego i...
  Seria: Przedsiębiorczość
  Rok wydania: 2013 | Wersja: Druk
  44,10 zł 49,00 zł
  Autor książki przedstawił specyfikę przedsiębiorczości i innowacyjności jednostek osadniczych, przedsiębiorcze i innowacyjne podejście w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego i...
 • Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne
  10% taniej
  Promocja
  Monografia stanowi syntetyczną, a jednocześnie szeroką analizę literatury przedmiotu z zakresu przedsiębiorczości. Kierowana jest przede wszystkim do studentów szkół wyższych na kierunkach...
  Seria: Przedsiębiorczość
  Rok wydania: 2013 | Wersja: PDF
  44,10 zł 49,00 zł
  Monografia stanowi syntetyczną, a jednocześnie szeroką analizę literatury przedmiotu z zakresu przedsiębiorczości. Kierowana jest przede wszystkim do studentów szkół wyższych na kierunkach...
 • Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw
  10% taniej
  Promocja
  Książka poświęcona jest problematyce kształtowania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz możliwościom uzyskania przez nie przewagi konkurencyjnej na rynku, zwłaszcza tkwiących w...
  Seria: Przedsiębiorczość
  Rok wydania: 2011 | Wersja: Druk, PDF
  44,10 zł 49,00 zł
  Książka poświęcona jest problematyce kształtowania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz możliwościom uzyskania przez nie przewagi konkurencyjnej na rynku, zwłaszcza tkwiących w...
 • Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach
  10% taniej
  Promocja
  Książka przedstawia największe wyzwania, przed jakimi stają obecnie małe i średnie przedsiębiorstwa, oraz perspektywy ich dalszego rozwoju we współczesnym, wysoce zmiennym i konkurencyjnym świecie....
  Seria: Przedsiębiorczość
  Rok wydania: 2010 | Wersja: Druk, PDF
  44,10 zł 49,00 zł
  Książka przedstawia największe wyzwania, przed jakimi stają obecnie małe i średnie przedsiębiorstwa, oraz perspektywy ich dalszego rozwoju we współczesnym, wysoce zmiennym i konkurencyjnym świecie....
 • Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza
  10% taniej
  Promocja
  W książce przedstawiono całościowe ujęcie problematyki wsparcia dla MSP, obejmujące jego projektowanie, realizację i ocenę wpływu. W warstwie teoretycznej odwołano się do podstaw decydowania, z...
  Seria: Przedsiębiorczość
  Rok wydania: 2010 | Wersja: Druk, PDF
  39,60 zł 44,00 zł
  W książce przedstawiono całościowe ujęcie problematyki wsparcia dla MSP, obejmujące jego projektowanie, realizację i ocenę wpływu. W warstwie teoretycznej odwołano się do podstaw decydowania, z...
 • Obrót wierzytelnościami Aspekty prawne
  10% taniej
  Promocja
  Kompleksowy poradnik dla zainteresowanych obrotem wierzytelnościami! Obrót wierzytelnościami jest ważnym, choć rzadko eksponowanym, segmentem rynku kapitałowego. Stanowi jednak istotny i cenny...
  Seria: Przedsiębiorczość
  Rok wydania: 2009 | Wersja: Druk, PDF
  39,60 zł 44,00 zł
  Kompleksowy poradnik dla zainteresowanych obrotem wierzytelnościami! Obrót wierzytelnościami jest ważnym, choć rzadko eksponowanym, segmentem rynku kapitałowego. Stanowi jednak istotny i cenny...
 • Jak prowadzić działalność gospodarczą? Aspekty prawne
  10% taniej
  Promocja
  Kompleksowy poradnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą! Jakie koszty trzeba ponieść w sądzie rejestrowym? Który przepis określa warunki preferencyjnych składek na ubezpieczenie...
  Seria: Przedsiębiorczość
  Rok wydania: 2008 | Wersja: PDF
  44,10 zł 49,00 zł
  Kompleksowy poradnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą! Jakie koszty trzeba ponieść w sądzie rejestrowym? Który przepis określa warunki preferencyjnych składek na ubezpieczenie...