dr Marta Gancarczyk

Adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu; absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Łódzkiego; kierownik i uczestnik projektów badawczych w kraju i za granica (m. in. California State University, University of Cambridge). Członek European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB). Badania, publikacje i konsulting koncentruje na publicznym wsparciu dla MSP, wzroście firmy oraz zarządzaniu konkurencyjnością MSP w klastrach i sieciach przedsiębiorstw.

 • Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza
  W książce przedstawiono całościowe ujęcie problematyki wsparcia dla MSP, obejmujące jego projektowanie, realizację i ocenę wpływu. W warstwie teoretycznej odwołano się do podstaw decydowania, z...
  Seria: Przedsiębiorczość
  Rok wydania: 2010 | Wersja: PDF
  44,00 zł
  Najniższa cena: 37,40 zł
  W książce przedstawiono całościowe ujęcie problematyki wsparcia dla MSP, obejmujące jego projektowanie, realizację i ocenę wpływu. W warstwie teoretycznej odwołano się do podstaw decydowania, z...