Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz + płyta CD

Promocyjna cena
%
 • 220,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 194,25 zł
  Cena katalogowa: 259,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Jedyny praktyczny komentarz do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej napisany z myślą o pracownikach jednostek pomocy społecznej Komentarz prezentuje analizę i praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przyniosło wejście w życie ustawy... więcej ›

Opis książki

Jedyny praktyczny komentarz do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej napisany z myślą o pracownikach jednostek pomocy społecznej

Komentarz prezentuje analizę i praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przyniosło wejście w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej widziane z perspektywy osób bezpośrednio stosujących jej zapisy. W sposób syntetyczny, uwzględniając poglądy doktryny, orzecznictwo, piśmiennictwo przedstawiono analizę przepisów ustawy. Komentarz adresowany jest do szerokiego kręgu odbiorców- zarówno teoretyków, jak i praktyków. Autorzy skupiają się na stronie „użytkowej” przepisów, ograniczając rozważania o charakterze naukowym – z pewnością istotne, lecz mniej ważne w codziennej pracy z wykorzystaniem postanowień tego aktu prawnego.

Regulowana ustawą problematyka jest nie tylko materią wrażliwą, nasyconą sporym ładunkiem emocjonalnym, ale niezwykle trudną dla samego dziecka. Dlatego wydawnictwo C.H. Beck przygotowało komentarz omawiający praktykę stosowania przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w realiach funkcjonowania jednostek opieki społecznej.

Najważniejsze atuty publikacji:

 • Ok. 60 wzorów dokumentów, decyzji niezbędnych w działania jednostki pomocy społecznej. Wszystkie wzory dostępne są także w wersji edytowalnej na dołączonej płycie CD,
 • Autorzy z wieloletnim doświadczeniem w pracy pomocy społecznej,
 • Wiele przykładów i omówienia kontrowersyjnych zagadnień,
 • Uwzględnienie najnowszych zmian w kodeksie postępowania administracyjnego,
 • Szczegółowe omówienie roli asystenta rodziny,
 • Omówienie różnych form wsparcia rodziny.

Komentarz z serii Ustawy w praktyce wyróżnia się praktycznym i przyjaznym dla czytelnika opracowaniem najważniejszych obowiązków dotyczących obowiązków pracowników systemu opieki społecznej. Dzięki publikacji dowiesz się:

 • zasadach i formach wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • zasadach i formach sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków,
 • zadaniach administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • zasadach finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • zadaniach w zakresie postępowania adopcyjnego,
 • ustawa ustanowiła m.in. instytucję asystenta rodziny oraz wprowadziła zmiany w przepisach KRO dot. przysposobienia,
 • Kiedy nadanie obywatelstwa polskiego tylko jednemu z rodziców rozciąga się na dzieci?
 • Jakie podmioty są uprawnione prowadzenia placówek wsparcia dziennego o zasięgu gminnym, a jakie ponadgminnym?
 • Kiedy można cofnąć zezwolenie na prowadzenie placówki dziennego pobytu?
 • Jakie są szczegółowe wymagania dla osób pracujących z dziećmi w placówkach dziennego pobytu?
 • Kto może ustanowić rodzinę wspierającą?
 • Jakie są formy pieczy zastępczej?
 • Na jakich warunkach wychowanek może pozostawać w pieczy zastępczej po uzyskaniu pełnoletniości?
 • Jak dochodzić świadczeń alimentacyjnych dla osób pozostających w pieczy zastępczej?

System wspierania rodziny i pieczy zastępczej to także….

 • Wypracowanie procedur współdziałania osób, zespołów, instytucji i służb oraz skoordynowania ich działań, tak aby rodzina była w centrum ich uwagi i troski jako podmiot uprawniony do wsparcia, bez stygmatu patologii czy dysfunkcjonalności.
 • Wsparcie w ramach lokalnych usług środowiskowych, w tym w postaci asysty rodzinnej.
 • Działania wobec rodzin z dziećmi, w tym dobór takich metod i narzędzi, aby mogły one przebiegać według schematu rozróżniania interwencji od pomagania i wspierania, rozdzielenia świadczeń pieniężnych od usług oraz włączania różnych profesjonalistów działających zespołowo bez barier resortowych i szczeblowych, instytucjonalnych oraz z zastosowaniem wszelkich przepisów prawnych, regulujących sprawy z zakresu polityki rodzinnej, bez względu na rodzaj aktu prawnego.

W publikacji szeroko omówiono także rolę asystenta rodziny a więc określono, że :

 • Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę, którą się opiekuje, podstawowego poziomu stabilności życiowej umożliwiającej jej wychowywanie dzieci.
 • Współpracuje z zespołem interdyscyplinarnym (działającym na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).
 • Asystent pracuje w elastycznym i nienormowanym czasie pracy, jest mobilny i dyspozycyjny, co ułatwia mu dostosowanie powierzonych mu zadań do rytmu życia rodziny i jej realnych potrzeb.
 • Efektem prawidłowo prowadzonej pracy asystenta z rodziną powinno być pozostanie dziecka w rodzinie lub jego powrót do rodziców, jeżeli już zostało umieszczone poza rodziną.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Ustawy w praktyce
 • Rok wydania: 2017
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 950
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 1340 g
 • ISBN: 978-83-255-9123-6
 • EAN: 9788325591236
 • Kod serwisu: 00715900

Kategorie