Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 353–626

Promocyjna cena 15% taniej
 • 296,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 349,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Do komentarza zostaje dołączony suplement aktualizacyjny "Zmiany w KC wynikające z regulacji Covid-19" Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz zawiera wyjaśnienia do art. 353–626 obejmujące część ogólną zobowiązań, w której zostały poddane szczegółowej analizie... więcej ›

Opis książki

Do komentarza zostaje dołączony suplement aktualizacyjny "Zmiany w KC wynikające z regulacji Covid-19"

Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz zawiera wyjaśnienia do art. 353–626 obejmujące część ogólną zobowiązań, w której zostały poddane szczegółowej analizie wszystkie zagadnienia wchodzące w jej zakres m.in. takie jak: przepisy ogólne prawa zobowiązań, wielość dłużników albo wierzycieli: zobowiązania solidarne oraz podzielne i niepodzielne, ogólne przepisy dotyczące zobowiązań umownych, bezpodstawnego wzbogacenia, czynów niedozwolonych, odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, potrącenia, odnowienia i zwolnienia z długu oraz wchodzące w zakres części szczegółowej zagadnienia: sprzedaży: rękojmi za wady, gwarancji przy sprzedaży i szczególnych rodzajów sprzedaży, a także zamiany, dostawy oraz kontraktacji.

Komentarz został napisany dla osób poszukujących rozwiązania praktycznego problemu prawnego. Na podstawie obserwacji praktyki identyfikuje on problemy i wskazuje rozwiązania w oparciu o wiedzę praktyczną, podbudowaną jednak teoretycznie. Ten komentarz ,,zaczyna się tam, gdzie pojawia się problem". Publikacja zawiera szczegółowe omówienie prezentowanych zagadnień z odniesieniem do najbardziej aktualnych poglądów doktryny, a także liczne orzecznictwo i jego analizę dokonaną pod kątem potrzeb praktyki. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos oraz literatury ułatwiają zaś praktykom znalezienie rozwiązań problemów prawnych i zdobycie argumentów na poparcie własnego stanowiska.

Autorami komentarza są prawnicy łączący wiedzę teoretyczną i praktyczną: profesorowie prawa i wykładowcy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a jednocześnie adwokaci i radcowie prawni. Wszyscy autorzy wywodzą się z największej katedry prawa cywilnego w Polsce, co gwarantuje spójność i jednolitość analizy teoretycznej, której poddawane są problemy prawne pod kątem znalezienia praktycznych rozwiązań.

Publikacja uwzględnia najnowszy stan prawny, poddając wnikliwej analizie wszystkie nowelizacje wprowadzone do Kodeksu cywilnego w ostatnim czasie, m.in. przez

 • ustawę z 13.4.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1104), która poprzez zmianę treści art. 568 § 2 KC zmierza do jednoznacznego przesądzenia, że także w przypadku sprzedaży konsumenckiej używanych rzeczy ruchomych roczny termin przedawnienia roszczeń z rękojmi nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy;
 • ustawę z 4.10.2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz.U. z 2018 r. poz. 2073), wprowadzającą regulację, że przy umowach kontraktacji między producentem rolnym a kontraktującym przez producenta rolnego rozumie się również spółdzielnię rolników lub związek takich spółdzielni;
 • ustawę z 21.4.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1132) odnoszące się do określenia początku biegu trzyletniego terminu przedawnienia. Obecnie na równi z wiedzą poszkodowanego o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia jest traktowana możliwość uzyskania przez poszkodowanego takiej wiedzy przy zachowaniu należytej staranności;
 • Druk sejmowy 1912, który przewiduje wydłużenie okresu rękojmi, co prowadzi do zapewnienia większej ochrony konsumentów;
 • Druk sejmowy Nr 2876, która poprzez uchylenie w art. 482 § 2 uzależnia żądanie odsetek od zaległych odsetek od wcześniejszego wytoczenia powództwa dłużnikowi.

Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa – tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos oraz literatury, rozszerzających określoną tematykę, ułatwiają zdobycie wyczerpującej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa.

Pliki do pobrania

Autorzy

Zespół autorski: dr Tomasz Antoszek, dr Kajetan Górny, dr hab. Jarosław Grykiel, prof. UAM, dr hab. Joanna Haberko, prof. UAM, dr Ewa Habryn-Chojnacka, dr hab. Andrzej Janiak, prof. UAM, prof. dr hab. Andrzej Koch, dr hab. Marcin Lemkowski, dr hab. Maciej Mataczyński, prof. UAM, dr hab. Krzysztof Mularski, prof. UAM, prof. dr hab. Adam Olejniczak, dr Agnieszka Pyrzyńska, dr Aleksander Raczyński, dr Filip Rakiewicz, Piotr Ruchała, Maksymilian Saczywko, dr hab. Rafał Sikorski, prof. UAM, prof. UAM dr hab. Tomasz Sójka, Jan Stranz, dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM, dr Karol Szadkowski, dr hab. Rafał Szczepaniak, prof. UAM, dr Mariusz Zelek

Szczegóły

 • Seria: Duże Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2019
 • Tom: 2
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1932
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 2420 g
 • ISBN: 978-83-8158-140-0
 • EAN: 9788381581400
 • Kod serwisu: 00780400

Kategorie