Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 353–626

Zapowiedź

Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 353–626

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 331,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 349,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Redakcja naukowa: prof. dr hab. Maciej Gutowski

Autor: dr Tomasz Antoszek, dr Kajetan Górny, dr hab. Jarosław Grykiel, prof. UAM dr hab. Joanna Haberko, dr Ewa Habryn-Chojnacka, prof. UAM dr hab. Andrzej Janiak, prof. dr hab. Andrzej Koch, dr Marcin Lemkowski, prof. UAM dr hab. Maciej Mataczyński, dr hab. Krzysztof Mularski, prof. dr hab. Adam Olejniczak, dr Agnieszka Pyrzyńska, dr Aleksander Raczyński, Filip Rakiewicz, Piotr Ruchała, Maksymilian Saczywko, dr hab. Rafał Sikorski, prof. UAM dr hab. Tomasz Sójka, Jan Stranz, dr hab. Aneta Suchoń, dr Karol Szadkowski, prof. UAM dr hab. Rafał Szczepaniak, dr Mariusz Zelek

Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa – tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos oraz... więcej ›

Więcej o książce

Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa – tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos oraz literatury, rozszerzających określoną tematykę, ułatwiają zdobycie wyczerpującej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa.

Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz zawiera wyjaśnienia do art. 353–626 obejmujące część ogólną zobowiązań. Komentarz szczegółowo omawia zagadnienia dotyczące m.in.:

 • Przepisów ogólnych dotyczących zobowiązań;
 • Wielości dłużników albo wierzycieli: zobowiązań solidarnych, zobowiązań podzielnych i niepodzielnych;
 • Ogólnych przepisów o zobowiązaniach umownych;
 • Bezpodstawnego wzbogacenia;
 • Czynów niedozwolonych;
 • Odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
 • Wykonania zobowiązań i skutków ich niewykonania;
 • Potrącenia, odnowienia i zwolnienia z długu;
 • Zmiany wierzyciela lub dłużnika, ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika;
 • Sprzedaży: przepisów ogólnych dotyczących sprzedaży, rękojmi za wady, roszczenia sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej, gwarancji przy sprzedaży i szczególnych rodzajów sprzedaży;
 • Zamiany i dostawy;
 • Kontraktacji.

Komentarz został napisany dla osób poszukujących rozwiązania praktycznego problemu prawnego. Na podstawie obserwacji praktyki identyfikuje on problemy i wskazuje rozwiązania w oparciu o wiedzę praktyczną, podbudowaną jednak teoretycznie. Ten komentarz ,,zaczyna się tam, gdzie pojawia się problem". Publikacja zawiera szczegółowe omówienie prezentowanych zagadnień z odniesieniem do najbardziej aktualnych poglądów doktryny, a także liczne orzecznictwo i jego analizę dokonaną pod kątem potrzeb praktyki. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos oraz literatury ułatwiają zaś praktykom znalezienie rozwiązań problemów prawnych i zdobycie argumentów na poparcie własnego stanowiska.

Autorami komentarza są prawnicy łączący wiedzę teoretyczną i praktyczną: profesorowie prawa i wykładowcy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a jednocześnie adwokaci i radcowie prawni. Wszyscy autorzy wywodzą się z największej katedry prawa cywilnego w Polsce, co gwarantuje spójność i jednolitość analizy teoretycznej, której poddawane są problemy prawne pod kątem znalezienia praktycznych rozwiązań.

Publikacja uwzględnia najnowszy stan prawny, poddając wnikliwej analizie wszystkie nowelizacje wprowadzone do Kodeksu cywilnego w ostatnim czasie, m.in. przez

 • ustawę z 13.4.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1104), która poprzez zmianę treści art. 568 § 2 KC zmierza do jednoznacznego przesądzenia, że także w przypadku sprzedaży konsumenckiej używanych rzeczy ruchomych roczny termin przedawnienia roszczeń z rękojmi nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy;
 • ustawę z 21.4.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1132) odnoszące się do określenia początku biegu trzyletniego terminu przedawnienia. Obecnie na równi z wiedzą poszkodowanego o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia jest traktowana możliwość uzyskania przez poszkodowanego takiej wiedzy przy zachowaniu należytej staranności;
 • Druk sejmowy Nr 1425 wprowadzający regulację, że przy umowach kontraktacji między producentem rolnym a kontraktującym przez producenta rolnego rozumie się również spółdzielnię rolników lub związek takich spółdzielni;
 • Druk sejmowy Nr 2876, która poprzez uchylenie w art. 482 § 2 uzależnia żądanie odsetek od zaległych odsetek od wcześniejszego wytoczenia powództwa dłużnikowi.

Szczegóły

Premiera: Luty 2019 r.
Seria: Duże Komentarze Becka
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-815-8140-0
Liczba stron: 1000
Oprawa: Twarda