Prawo zamówień publicznych. Komentarz

 • 239,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 191,20 zł
  Cena katalogowa: 239,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Szczegółowe i praktyczne omówienie ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, regulującej kwestie dotyczące zamówień publicznych i organizowania konkursów... więcej ›

Opis książki

Komentarz stanowi kompleksowe opracowanie problematyki ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

Publikacja przedstawia zagadnienia dotyczące:

 • zasad, etapów przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielanie zamówienia;
 • szczegółowych instrumentów, trybów i procedur w zakresie zamówień;
 • podmiotów obowiązanych do stosowania przepisów przedmiotowej ustawy;
 • zakresu wyłączeń stosowania przedmiotowej ustawy;
 • wymagań dotyczących umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych;
 • organów właściwych w sprawach zamówień;
 • środków ochrony prawnej;
 • pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego;
 • kontroli udzielania zamówień oraz kar pieniężnych.

Grono autorskie komentarza stanowią prawnicy specjalizujący się w Prawie zamówień publicznych, będący autorami wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych, a także glos do wyroków TSUE, KIO, SN, które wpłynęły na stosowanie prawa zamówień publicznych.

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne, w tym m.in.:

 • ustawę z 14.8.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1517), która zniosła obowiązek posiadania nalepek kontrolnych na szybie pojazdu;
 • ustawę z 2.12.2021 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 25). Zmiany dotyczą zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz polegają na uchyleniu w art. 12 ust. 2, a także uchyleniu art. 15 stanowiącego delegację ustawową do wydania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa;
 • ustawę z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2054), która w art. 108 PZP przewiduje wykluczenie z postępowań o udzielenie zamówień publicznych wykonawców skazanych za przestępstwa korupcyjne wskazane w KK (art. 228–230a i art. 250a), w ustawie o sporcie (art. 46–48) lub w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 54 ust. 1–4);
 • ustawę z 2.12.2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2269), która w związku z uchyleniem przez prawodawstwo unijne nałożonego na podmioty zamawiające ogólnego wymogu uwzględniania czynników: energetycznego i oddziaływania na środowisko w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych, uchyla art. 244 ustawy.

Komentarz jest adresowany do adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji, osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w praktyce oraz dla podmiotów świadczących usługi doradztwa z zakresu stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, a także osób wykonujących kontrolę zamówień publicznych. Publikacja stanowi cenne źródło wiedzy aplikantów zawodów prawniczych oraz dydaktyków.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Krótkie Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 1294
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 1200 g
 • ISBN: 978-83-8291-218-0
 • EAN: 9788382912180
 • Kod serwisu: 00940100

Kategorie