Postępowanie przed sądem pierwszej instancji w procesie cywilnym. Podmioty postępowania. System Postępowania Cywilnego. Tom 3A

Promocyjna cena
%
 • 381,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 359,20 zł
  Cena katalogowa: 449,00 zł
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Dokładne i kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących podmiotów w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji w procesie cywilnym... więcej ›

Opis książki

Tom 3A z serii System Postępowania Cywilnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji w procesie cywilnym – Podmioty postępowania zawiera pogłębione i kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących podmiotów w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji w procesie cywilnym.

W publikacji zostały omówione następujące zagadnienia:

 • zasada dwustronności procesu cywilnego – istnienie dwóch przeciwnych stron; brak strony – pierwotny i następczy; oznaczenie jako strony nieżyjącej osoby fizycznej;
 • pojęcie strony – zdolność do występowania jako strona; strona w znaczeniu materialnym i formalnym; podstawienie procesowe;
 • zdolność sądowa – istota zdolności sądowej; funkcje zdolności sądowej; przepisy procesowe kreujące zdolność sądową; rodzaje zdolności sądowej; zdolność sądowa a inne cechy prawne podmiotów w prawie procesowym; zakres podmiotowy zdolności sądowej; skutki braku zdolności sądowej w postępowaniu cywilnym;
 • zdolność procesowa – pojęcie zdolności procesowej; zdolność procesowa osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych mających zdolność prawną; zdolność procesowa innych podmiotów mających zdolność sądową szczególną, cudzoziemców i jednostek zagranicznych; skutki braku zdolności procesowej;
 • legitymacja procesowa – natura prawna; źródła; orzekanie w przedmiocie legitymacji procesowej; legitymacja w postępowaniu nieprocesowym;
 • współuczestnictwo procesowe – pojęcie; współuczestnictwo procesowe a postępowanie nieprocesowe, postępowanie zabezpieczające, postępowanie egzekucyjne; granice współuczestnictwa procesowego; rodzaje;
 • interwencja główna – instytucja interwencji głównej; termin „interwencja"; cechy; modele interwencji głównej; związek między prawem materialnym a procesowym; korzyści dla osoby trzeciej; wytoczenie powództwa interwencyjnego; skutki wystąpienia z interwencją główną; właściwość sądu; rodzaje interwencji głównej;
 • udział osób trzecich w procesie – założenie udziału osób trzecich w postępowaniu cywilnym; interwencja uboczna; przypozwanie;
 • zmiana stron w procesie – następstwo procesowe; podmiotowe przekształcenie procesu; inne przekształcenia podmiotowe;
 • reprezentowanie stron w procesie – przedstawicielstwo ustawowe; pełnomocnictwo procesowe; pomoc prawna z urzędu; zastępstwo sądowe Prokuratorii Generalnej RP;
 • sąd – pojęcie sądu; skład sądu; wyłączenie sędziego;
 • referendarz sądowy – pozycja zawodowa referendarza sądowego; kognicja referendarza sądowego;
 • asystent sędziego – status; zadania; starszy asystent sędziego; wydawanie zarządzeń w postępowaniu cywilnym;
 • kuratorzy – czynności podejmowane przez kuratorów; ogólne kompetencje; pojęcie kuratora procesowego; kurator procesowy jako strona postępowania; kurator procesowy w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie;
 • prokurator i organy działające na zasadach takich jak prokurator – prokurator; Państwowa Inspekcja Pracy; powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów;
 • organizacje pozarządowe – przesłanki oraz skutki udziału organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym; przedstawienie poglądu przez organizację pozarządową;
 • podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu na podstawie odrębnych przepisów – Rzecznik Praw Obywatelskich; Rzecznik Praw Dziecka; Rzecznik Finansowy; Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego; Prezes Urzędu Zamówień Publicznych; Kierownik ośrodka pomocy społecznej, kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie, organ właściwy wierzyciela lub dłużnika; przedstawienie sądowi istotnego dla sprawy poglądu.

Zespół autorski tworzą wybitni specjaliści z dziedziny prawa cywilnego procesowego, przedstawiciele różnych ośrodków naukowych, a także – co niezwykle cenne – praktycy.

Książka adresowana jest przede wszystkim do praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych oraz sędziów i referendarzy sądowych, a także aplikantów i studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego procesowego. Publikacja stanowi również cenne opracowanie dla osób prowadzących badania naukowe z zakresu prawa cywilnego procesowego.


System Postępowania Cywilnego to:

 • kompleksowe i praktyczne omówienie przepisów prawa procesowego cywilnego przydatne osobom obsługującym podmioty zarówno instytucjonalne, jak i indywidualne;
 • szybsza i łatwiejsza obsługa podmiotu: w jednym miejscu wszystkie potrzebne informacje dotyczące szczegółowych zagadnień związanych z poszczególnymi etapami postępowania cywilnego;
 • argumenty do obrony racji klienta:
 • praktyczne – wskazanie: konkretnych orzeczeń przydatnych w danej sytuacji oraz sposobów rozwiązywania problemów wynikających z codziennej praktyki;
 • teoretyczne – omówienia poszczególnych zagadnień przez specjalistów z danego tematu: praktyków, a jednocześnie teoretyków prawa, oraz przedstawienie poglądów doktryny w danej materii, do wykorzystania przy poparciu własnych racji;
 • autorzy – praktycy oraz teoretycy prawa procesowego cywilnego: radcowie prawni, adwokaci, sędziowie;
 • aktualny stan prawny;
 • łatwość korzystania z książki – czytelny układ graficzny, wewnętrzne spisy treści, numery brzegowe, indeks rzeczowy, w jednym tomie zebrane omówienia zagadnień dotyczących danego etapu postępowania cywilnego.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: System Postępowania Cywilnego
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1084
 • Wymiary: 155x235 mm
 • Waga: 1400 g
 • ISBN: 978-83-8356-084-7
 • EAN: 9788383560847
 • Kod serwisu: 00988500

Kategorie