Bestseller

Instrukcje księgowe i podatkowe + płyta CD

Promocyjna cena
%
 • 169,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 169,15 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł -15%
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Szczegółowe omówienie licznych zmian w przepisach z 2021 r. w formie instrukcji i procedur. Ponad 90 zagadnień księgowych i podatkowych, w tym 27 nowych zagadnień, które wiążą się ze zmianami w przepisach. Publikacja zawiera ponad 150 rozbudowanych wzorów dokumentów na płycie CD... więcej ›

Opis książki

Rok 2021 przyniósł kolejne liczne zmiany podatkowe, rachunkowe, płacowe i finansowe. W związku z tym pojawiała się konieczność przygotowania nowych procedur, instrukcji, regulaminów oraz zaktualizowania tych już istniejących w jednostce.

Najważniejsze zmiany w zakresie PIT i CIT obejmują m.in. nowe zasady opodatkowania CIT spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych, nowe obowiązki CIT dla tzw. spółek nieruchomościowych, zmiany w zakresie cen transferowych (m.in. w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami z rajów podatkowych), obowiązek publikowania strategii podatkowej firmy, czy wprowadzenie tzw. podatku estońskiego.

Ostatnie ze wskazanych rozwiązań, zgodnie z planami Ministerstwa Finansów zawartymi w pakiecie Polski Ład, podlegać ma w najbliższym czasie dość znacznej modyfikacji, która pozwoli szerszej grupie podatników na jego efektywne stosowanie. Wśród najważniejszych zmian proponowanych przez resort finansów wskazać można:

 • rozszerzenie grupy podmiotów mogących stosować estoński CIT o spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne,
 • ograniczenie zakresu obowiązków, jakie obciążają podatników stosujących estoński CIT,
 • otwarcie możliwości stosowania estońskiego CIT również przez podatników osiągających znaczne dochody z działalności gospodarczej,
 • ograniczenie obciążeń podatkowych wiążących się z przystąpieniem do systemu opodatkowania w ramach estońskiego CIT.

Nowe regulacje obejmujące VAT dotyczą przede wszystkim tzw. pakietu SLIM VAT 1 , który wprowadza m.in. nowe zasady ujmowania w ewidencji VAT faktur korygujących, wydłuża termin uprawniający do zastosowania stawki 0% dla zaliczek w eksporcie czy wprowadza możliwości odliczania VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.

Od 1 października 2021 r. wszedł w życie pakiet SLIM VAT 2 wprowadzony przez ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1626), która wprowadza m.in.:

 • ułatwienia w rozliczaniu VAT naliczonego od wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, a także dostaw towarów i świadczenia usług, w przypadku których podatnikiem jest nabywca, poprzez usunięcie wymogu rozliczenia VAT należnego od tego typu transakcji w ciągu trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nich powstał obowiązek podatkowy (zgodnie z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 18.3.2021 r., C-895/19),
 • przywrócenie podatnikom, którzy nie rozliczyli w prawidłowej wysokości podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej (art. 33a VATU), możliwości korekty tej deklaracji,
 • uproszczenie możliwości rezygnacji ze zwolnienia z VAT dostawy budynków, budowli lub ich części,
 • zmiany w przepisach dotyczących tzw. ulgi na złe długi w VAT,
 • zmiany dotyczące możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na tzw. rachunkach VAT,
 • nowe regulacje dotyczące podatkowego rozliczenia transakcji łańcuchowych.

1 lipca 2021 r. weszło również w życie rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Zgodnie z nim przedsiębiorcy składający jednolity plik kontrolny nie będą już oznaczać symbolem MPP jakichkolwiek transakcji opłaconych w podzielonej płatności. Kolejną nowością będzie obowiązek wykazywania w JPK_V7 (od rozliczenia za styczeń 2022 r.) daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty w związku ze skorzystaniem z ulgi na złe długi.

Od 1.7.2021 r. w życie weszły nowe zasady opodatkowania podatkiem VAT handlu elektronicznego, które przewidziano w unijnym pakiecie VAT e-commerce.

Warto również wspomnieć o zmianach wprowadzanych unijną dyrektywą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. sygnaliści). Obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy wdrażającej do polskiego porządku prawnego założenia dyrektywy unijnej. Ma to o tyle istotne znaczenie, że wdrożenie powinno nastąpić do 17.12.2021 r. Pracodawcy już teraz mogą, a nawet powinni podjąć odpowiednie kroki celem wypracowania w swoich organizacjach odpowiednich procedur zgłoszeń naruszeń.

W związku ze zmianami, przygotowaliśmy publikację, która zawiera:

 • Omówienie licznych zmian w przepisach z 2021 r. w formie instrukcji i procedur,
 • 64 zagadnień księgowych i podatkowych aktualnych na sierpień 2021 r. (z uwzględnieniem licznych zmian księgowych i podatkowych z 2020 i 2021 r.),
 • 27 nowych zagadnień księgowych i podatkowych (nowe zagadnienia nie poruszane w wydaniu z 2020 r.), które wiążą się ze zmianami w przepisach,
 • ponad 150 rozbudowanych wzorów dokumentów na płycie CD.

Nowe wzory dokumentów, które warto wdrożyć w jednostce w związku ze zmianami przepisów podatkowych to np.:

 • Instrukcja fakturowania,
 • Instrukcja korekt VAT z uwzględnieniem SLIM VAT,
 • Procedura w zakresie handlu online,
 • Instrukcje w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
 • Instrukcja w zakresie stosowania plików JPK,
 • Instrukcję zawierającą sposób weryfikacji podlegania obowiązkowi sporządzania strategii podatkowej (w tym kwestie określania i przeliczania progu przychodowego), termin i sposobu publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej,
 • Instrukcja opodatkowania spółek komandytowych,
 • Instrukcja opodatkowania spółek jawnych,
 • Instrukcja w zakresie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (Estoński CIT),
 • Instrukcja opodatkowania sprzedaży spółki nieruchomościowej,
 • Instrukcja rozliczania darowizn w działalności gospodarczej,
 • Instrukcja w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Warto też mieć na względzie zmiany przepisów kadrowych, w związku z którymi warto w jednostce wdrożyć:

 • Instrukcja w zakresie wdrożenia dyrektywy dotyczącej sygnalistów,
 • Regulamin pracy zdalnej,
 • Instrukcja zgłaszania umów o dzieło do ZUS,
 • Instrukcja w zakresie wynagradzania kadry zarządzającej,
 • Instrukcja rozliczania świadczeń związanych z wypoczynkiem pracownika,
 • Instrukcja finansowego rozliczania godzin nadliczbowych.

Bardzo ważnym i nowym zagadnieniem prezentowanym w obecnym wydaniu są kasy rejestrujące, gdzie będzie poruszona problematyka:

 • Obowiązek zapoznania osoby obsługującej kasę rejestrującą z informacją o zasadach ewidencji,
 • Awaria kasy, braku internetu,
 • Ustalanie momentu utraty zwolnienia podmiotowego,
 • Czynności wyłączone ze zwolnień,
 • Sprzedaż na rzecz pracowników w kasie fiskalnej,
 • Fiskalizacja zaliczek w kasie rejestrującej,
 • Wystawianie paragonów z NIP,
 • Przeglądy techniczne.

Należy pamiętać, że brak znajomości tych zmian może doprowadzić do dużych zaległości podatkowych (proporcjonalnych do skali operacji finansowych, kształtujących strukturę pasywów firm).

Wszelkie zmiany w przepisach wymagają weryfikacji i odniesienia do własnej prowadzonej działalności gospodarczej. Przy czym nie wszystkie zmiany w przepisach odnoszą się do wszystkich jednostek prowadzących działalność gospodarczą.

Integralną częścią książki jest płyta CD na której znajduje się ponad 150 wzorów (w tym wszystkie omawiane w książce instrukcje) w postaci gotowych do pracy dokumentów.


Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 3
 • Liczba stron: 1460
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 1480 g
 • ISBN: 978-83-8235-698-4
 • EAN: 9788382356984
 • Kod serwisu: 00908300

Kategorie

Tagi