dr Jarosław F. Mika

Doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy, członek rady programowej Instytutu Cen Transferowych, autor, ekspert 14-osobowego kolegium w ramach Forum Cen Transferowych, współautor i redaktor naukowy publikacji z zakresu prawa podatkowego, m.in. „Ceny transferowe w czasie kryzysu", „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR. Przykłady", „Metody szacowania cen transferowych (po nowelizacji)", „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji", „Leksykon cen transferowych", prelegent z zakresu cen transferowych na szkoleniach otwartych i zamkniętych, członek komisji konkursowej III edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego, organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.