Przedsprzedaż

Przepisy i zestawienia kadrowe. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników

 • 129,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
16 maja 2023
Powiadomienie o premierze ›

Redakcja: Maciej Nałęcz

Zbiór aktualnych przepisów określających obowiązki pracodawców związane z zatrudnianiem pracowników. Poradnik zawiera ujednolicony tekst Kodeksu pracy oraz 44 inne akty prawne obejmujące tematykę zatrudniania i zwalniania, dokumentacji pracowniczej, ustalania wynagrodzenia, czy udzielania urlopów... więcej ›

Opis książki

Zbiór przepisów prawa pracy z uwzględnieniem nowelizacji z 1 grudnia 2022 r. przygotowany dla osób prowadzących sprawy pracownicze.

Publikacja to niezbędne narzędzie pracy dla każdej osoby podejmującej decyzje kadrowe lub pracującej w dziale kadr. Książka, której nie czyta się w całości, ale zagląda się do niej, aby potwierdzić zgodność podejmowanych decyzji z przepisami prawa, przypomnieć treść przepisu, sprawdzić, czy nie nastąpiła zmiana stanu prawnego, wskazać prawidłowe i aktualne podstawy prawne.

Zawartość książki to komplet przepisów określających obowiązki pracodawców związane z zatrudnianiem pracowników, w szczególności ujednolicony tekst Kodeksu pracy, uwzględniający nowelizację w zakresie pracy zdalnej i prewencyjnej kontroli trzeźwości oraz 44 inne akty prawne, w tym znowelizowane rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej oraz w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, a także wyciąg z nowej ustawy o obronie Ojczyzny.

Tematyka zebranych aktów obejmuje m.in.: zatrudnianie i zwalnianie, dokumentację pracowniczą, ustalanie wynagrodzenia, udzielanie urlopów, świadczeń socjalnych, zbiorowe przedstawicielstwo pracowników oraz zagadnienia dotyczące pracowników samorządowych.

Znalezienie informacji ułatwia 60 tabelarycznych zestawień, zawierających m.in.

 • listę pracowników chronionych przed zwolnieniem,
 • czas pracy obowiązujący pracowników w najpopularniejszych okresach rozliczeniowych,
 • urlopy wypoczynkowe w wymiarze proporcjonalnym,
 • okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • wymiary urlopów rodzicielskich,
 • urlop szkoleniowy,
 • listę obowiązkowych zwolnień od pracy,
 • badania profilaktyczne pracowników,
 • diety z tytułu podróży służbowych,
 • ryczałty samochodowe itd.

W ostatnich latach wydane zostały liczne przepisy szczególne na czas pandemii COVID-19, co wzmogło wątpliwości dotyczące podstaw prawnych. Dlatego dla ułatwienia odnalezienia konkretnej nowelizacji do książki wprowadzona została tabela opisująca zmiany w prawie pracy w porządku czasowym. Zawiera ona następujące informacje: data wejścia w życie zmiany, zakres merytoryczny zmiany, cel wprowadzenia, zmienione przepisy, akt nowelizujący. Regulacje związane z pandemią COVID-19 zostały ponadto uwzględnione w przypisach do aktów, na które mają one wpływ oraz w indeksie rzeczowym.

Książka zawiera komplet niezbędnych przepisów prawa pracy oraz przydatne tabelaryczne zestawienia. Czytelnik znajdzie w niej m.in.:

 • aktualny tekst Kodeksu pracy (uwzględniający nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej i kontroli trzeźwości) i 44 najważniejszych aktów prawnych z dziedziny zatrudniania pracowników;
 • przepisy zebrane w 19 grupach tematycznych;
 • informację o treści regulacji przy każdym artykule;
 • przypisy informujące o przepisach przejściowych oraz ułatwiające szybkie odnalezienie przepisów wykonawczych;
 • tabelę opisującą zmiany w przepisach prawa pracy, które miały miejsce w ciągu ostatnich 4 lat, w tym kolejne odsłony tarczy antykryzysowej;
 • tabelaryczne zestawienia najważniejszych danych kadrowych;
 • akty dotyczące zatrudnienia w samorządzie terytorialnym;
 • regulację kontaktów z przedstawicielami załogi;
 • indeks rzeczowy obejmujący wszystkie akty prawne.

Dzięki tej książce Czytelnik dowie się:

 • Kiedy można korzystać z pracy zdalnej? Jaką minimalną treść powinno zawierać porozumienie w sprawie wykonywania pracy zdalnej? Co pracodawca powinien zapewnić pracownikowi, który pracuje zdalnie?
 • W jakich sytuacjach można wprowadzić prewencyjną kontrolę trzeźwości pracownika? Gdzie przechowuje się dokumentację badania trzeźwości?
 • Jakie są aktualne stawki diet z tytułu podróży służbowych i tzw. kilometrówek?
 • Czy pracownikowi powołanemu do terytorialnej służby wojskowej należy wypłacić odprawę?
 • Kiedy można zawrzeć porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę?
 • W jakich sytuacjach pracodawca może polecić pracownikowi korzystanie z urlopu wypoczynkowego?
 • Na jakich warunkach dopuszczalne jest kontrolowanie służbowej poczty elektronicznej pracowników?
 • Jak odróżnić umowę zlecenia od umowy o pracę?
 • Którzy pracownicy podlegają ochronie przed zwolnieniem z pracy?
 • Jaki czas pracy obowiązuje pracowników w poszczególnych miesiącach 2023 r.?
 • Kiedy pracownikowi należy się płatne zwolnienie okolicznościowe?
 • Jakie są metody rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych?

Najważniejsze atuty książki to:

 • komplet przepisów z prawa pracy w jednym miejscu – wszystkie akty prawne (aż 45) znajdują się w jednym miejscu i nie trzeba przeszukiwać szuflad lub Internetu;
 • tematyczny dobór przepisów – znajdujące się w książce ustawy i rozporządzenia dobrane zostały w taki sposób, aby znaleźć odpowiedź na najczęściej występujące pytania prawne pracownika działu HR;
 • aktualny stan prawny przepisów – książka obejmuje ostatnie zmiany wprowadzane przez nowelizację KP dotyczącą pracy zdalnej i kontroli trzeźwości;
 • łatwość wyszukiwania przepisów – dotarcie do szukanej informacji ułatwia opatrzenie każdego artykułu i paragrafu hasłową informacją, 60 zestawień tabelarycznych, rozbudowany indeks rzeczowy dotyczący wszystkich aktów, przypisy omawiające przepisy przejściowe i powiązania między aktami, podział na działy tematyczne;
 • dostępność – poręczny format książki pozwala nie tylko korzystać z niej w biurze, ale również zabrać ją na spotkanie, do pociągu, na konferencję; w trudnych momentach może zastąpić kontakt z prawnikiem;
 • przekonanie pracowników, którzy „wiedzą lepiej" – wspólne odczytanie aktualnego przepisu aktu prawnego będącego podstawą prawną rozwiązania określonej sprawy pozwala uniknąć dyskusji z pracownikami, którzy „wiedzą lepiej", np. gdy pracownik upiera się, że za zaległy urlop wypoczynkowy należy mu się zamiast dni wolnych ekwiwalent pieniężny, powołując się przy tym na znajomego prawnika albo informacje znalezione w Internecie,
 • tabelaryczne zestawienie ostatnich zmian w prawie pracy, które zawiera takie informacje jak: data wejścia w życie zmiany, zakres merytoryczny zmiany, cel wprowadzenia, zmieniane przepisy, akt nowelizujący.

Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Premiera: 16 maja 2023
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 8
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 900 g
 • ISBN: 978-83-8291-633-1
 • EAN: 9788382916331
 • Kod serwisu: 00964700

Kategorie

Tagi