Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 169,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 159,20 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie ustawy z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.). W publikacji przedstawiono zagadnienia dotyczące: klasyfikowania, organizowania i przetwarzania informacji niejawnych; postępowania... więcej ›

Opis książki

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie ustawy z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.).

W publikacji przedstawiono zagadnienia dotyczące:

 • klasyfikowania, organizowania i przetwarzania informacji niejawnych;
 • postępowania sprawdzającego prowadzonego w celu ustalenia, czy osoba nim objęta daje rękojmię zachowania tajemnicy;
 • postępowania prowadzonego w celu ustalenia, czy przedsiębiorca nim objęty zapewnia warunki do ochrony informacji niejawnych;
 • organizacji kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych;
 • ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych;
 • stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w odniesieniu do informacji niejawnych.

W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany legislacyjne do ustawy, w tym m.in.:

 • ustawę z 22.7.2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1933), wprowadzającą do komentowanej ustawy zmiany o charakterze dostosowującym, wynikające przede wszystkim z utworzenia Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej;
 • ustawę z 11.3.2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2305), wprowadzającą zmiany związane z rozwiązaniami informatycznym w zakresie wdrażania systemów uzbrojenia.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do organów władzy publicznej, a w szczególności organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, a także innych podległych wymienionych organom jednostek organizacyjnych lub przez nie nadzorowanych, sądów i trybunałów, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, przedsiębiorców zamierzających ubiegać się albo ubiegających się o zawarcie umów związanych z dostępem do informacji niejawnych lub wykonujących takie umowy albo wykonujących na podstawie przepisów prawa zadania związane z dostępem do informacji niejawnych.

Spis treści

Wstęp

Wykaz skrótów

Wykaz orzecznictwa

Wykaz aktów prawnych

Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) Tekst jednolity z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 742)

Rozdział 1. Przepisy ogólne

 • Art. 1. Zakres stosowania ustawy
 • Art. 2. Definicje pojęć
 • Art. 3. Odpowiednie stosowanie KPA
 • Art. 4. Udostepnienie informacji

Rozdział 2. Klasyfikowanie informacji niejawnych

 • Art. 5. Rodzaje klauzul tajności, zasady nadawania
 • Art. 6. Upoważnienie do nadania klauzuli, czas ochrony
 • Art. 7. Dane podlegające ochronie, wyjątki
 • Art. 8. Udostepnienie informacji tajnych
 • Art. 9. Zmiana klauzuli tajności

Rozdział 3. Organizacja ochrony informacji niejawnych

 • Art. 10. Zadania ABW i SKW
 • Art. 11. Krajowa władza bezpieczeństwa
 • Art. 12. Uprawnienia funkcjonariuszy ABW i SKW
 • Art. 13. Współdziałanie kierowników jednostek organizacyjnych
 • Art. 14. Pełnomocnik ochrony
 • Art. 15. Zadania pełnomocnika
 • Art. 16. Pracownik pionu ochrony
 • Art. 17. Naruszenie przepisów
 • Art. 18. Delegacja dla ministra

Rozdział 4. Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych

 • Art. 19. Szkolenie, cel i przeprowadzenie
 • Art. 20. Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia

Rozdział 5. Bezpieczeństwo osobowe

 • Art. 21. Dopuszczenie do pracy, warunki
 • Art. 22. Postepowanie sprawdzające
 • Art. 23. Postepowanie sprawdzające
 • Art. 24. Cel postepowania sprawdzającego
 • Art. 25. Zakres postepowania zwykłego
 • Art. 26. Zakres postepowania poszerzonego
 • Art. 27. Zawieszenie postepowania
 • Art. 28. Zakończenie postepowania
 • Art. 29. Poświadczenie bezpieczeństwa
 • Art. 30. Odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa
 • Art. 31. Umorzenie postepowania
 • Art. 32. Kolejne postepowanie sprawdzające
 • Art. 33. Kontrolne postepowanie sprawdzające
 • Art. 34. Wyłączenie przeprowadzenia postepowania sprawdzającego

Rozdział 6. Postepowanie odwoławcze i skargowe, wznowienie postepowania

 • Art. 35. Odwołanie
 • Art. 36. Postanowienie i decyzja Prezesa RM
 • Art. 37. Odwołanie od decyzji pełnomocnika, Szefa ABW lub SKW
 • Art. 38. Skarga do sadu administracyjnego
 • Art. 39. Wznowienie postepowania
 • Art. 40. Decyzje organu
 • Art. 41. Odwołanie od decyzji o odmowie wznowienia postepowania

Rozdział 7. Kancelarie tajne. Środki bezpieczeństwa fizycznego

 • Art. 42. Obowiązek utworzenia kancelarii tajnej
 • Art. 43. Organizacja pracy kancelarii
 • Art. 44. Inne komórki organizacyjne
 • Art. 45. Zakres zastosowania środków bezpieczeństwa
 • Art. 46. Zabezpieczenie informacji „poufnych"
 • Art. 47. Delegacja dla RM

Rozdział 8. Bezpieczeństwo teleinformatyczne

 • Art. 48. Akredytacja systemu teleinformatycznego
 • Art. 49. Dokument szczególnych wymagań bezpieczeństwa
 • Art. 50. Certyfikacja
 • Art. 51. Obowiązek akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, wyłączenia
 • Art. 52. Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego, wyznaczenie i szkolenie
 • Art. 53. Opłaty

Rozdział 9. Bezpieczeństwo przemysłowe

 • Art. 54. Dostęp przedsiębiorcy do informacji niejawnych
 • Art. 55. Rodzaje świadectw
 • Art. 56. Wniosek o przeprowadzenie postepowania bezpieczeństwa przemysłowego
 • Art. 57. Sprawdzenie przedsiębiorcy
 • Art. 58. Kwestionariusz
 • Art. 59. Termin zakończenia postepowania
 • Art. 60. Zakres działań pełnomocnika
 • Art. 61. Zwrot kosztów
 • Art. 62. Umorzenie postepowania
 • Art. 63. Zawieszenie i podjęcie postepowania
 • Art. 64. Zakończenie postepowania
 • Art. 65. Postepowanie sprawdzające
 • Art. 66. Cofniecie świadectwa
 • Art. 67. Dokumenty; wymogi formalne
 • Art. 68. Delegacja dla RM
 • Art. 69. Skarga do sadu administracyjnego
 • Art. 70. Obowiązek informacyjny
 • Art. 71. Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego

Rozdział 10. Ewidencje i udostępnianie danych oraz akt postepowań sprawdzających, kontrolnych postepowań sprawdzających i postepowań bezpieczeństwa przemysłowego

 • Art. 72. Udostępnianie akt postepowania sprawdzającego
 • Art. 73. Ewidencja osób

Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących

 • Art. 74–180. (uchylone)

Rozdział 12. Przepisy przejściowe i końcowe

 • Art. 181. Obowiązek przeprowadzenia przeglądu materiałów
 • Art. 182. Zachowanie ważności poświadczenia bezpieczeństwa
 • Art. 183. Stosowanie art. 14 ust. 3 pkt 2
 • Art. 184. Kancelarie tajne, obowiązek informacyjny
 • Art. 185. Ważność akredytacji systemów teleinformatycznych
 • Art. 186. Ważność świadectw bezpieczeństwa przemysłowego
 • Art. 187. Obowiązek uzyskania świadectwa
 • Art. 188. Stosowanie przepisów dotychczasowych
 • Art. 189. Obowiązywanie przepisów wykonawczych
 • Art. 190. Derogacja
 • Art. 191. Wejście w życie

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Krótkie Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 304
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 370 g
 • ISBN: 978-83-8291-722-2
 • EAN: 9788382917222
 • Kod serwisu: 00973600

Kategorie