r.pr. dr Łukasz Nosarzewski

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, radca prawny. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i aplikację legislacyjną w Rządowym Centrum Legislacji. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w prywatnej kancelarii radcy prawnego, Kancelarii Sejmu RP, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i Kancelarii Prezydenta RP. Prowadzi szkolenia dla administracji publicznej. Specjalizuje się w dostępie do informacji publicznych, ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnej, zamówieniach publicznych i postępowaniach sądowych.