r.pr. Łukasz Nosarzewski

Doktorant Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, studia prawnicze ukończył z wyróżnieniem. Odbył program „Europejskie Prawo Prywatne" na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Salzburgu, kurs „Międzynarodowe Umiejętności Prawnicze" organizowany przez Centrum Międzynarodowych Studiów Prawniczych w Salzburgu oraz studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych na Uczelni Łazarskiego. Obecnie zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w Kancelarii Prezydenta RP. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, dostępie do informacji publicznej i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii radcy prawnego, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP.