dr Bartłomiej Opaliński

Doktor nauk prawnych, praktykujący radca prawny, adiunkt w Katedrze Nauki o Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Dyrektor Instytutu Organów Ochrony Porządku Prawnego Uczelni Łazarskiego. Sekretarz Stanu – Zastępca Przewodniczącego komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Prowadzi wykłady dla aplikantów notarialnych w Izbie Notarialnej w Warszawie. Jego doświadczenie zawodowe i zainteresowania obejmują problematykę prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego. Trener i autor licznych szkoleń dla adwokatów, radców prawnych i pracowników organów administracji publicznej. W zakresie pracy dydaktycznej prowadzi zajęcia m. in. z prawa administracyjnego, prawa konstytucyjnego, postępowania administracyjnego, systemu administracji rządowej, prawa ochrony środowiska, ochrony danych osobowych i nadzoru nad samorządem terytorialnym. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w tym trzech samodzielnych monografii oraz licznych komentarzy. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.