dr Bartłomiej Opaliński

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Nauki o Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, pracownik Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jego doświadczenie zawodowe i zainteresowania obejmują problematykę prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego. Trener i autor szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych oraz ochrony środowiska prowadzonych dla pracowników samorządu terytorialnego. W zakresie pracy dydaktycznej prowadzi zajęcia m. in. z prawa administracyjnego, prawa konstytucyjnego, postępowania administracyjnego, systemu administracji rządowej, prawa ochrony środowiska i nadzoru nad samorządem terytorialnym. Autor licznych publikacji naukowych, w tym dwóch monografii: Rozdzielenie kompetencji władzy wykonawczej między Prezydenta RP oraz Radę Ministrów na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku (Warszawa 2012) oraz Udział Prezydenta RP w kształtowaniu składu Rady Ministrów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku (Toruń 2013). Uczestnik licznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.