Agata Smerd

Specjalistka z zakresu zamówień publicznych, praktyk w obszarze zamówień od ok 14 lat. Obecnie pełni funkcję naczelnika wydziału zamówień publicznych w jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce. Pełniła funkcję eksperta zewnętrznego w obszarze zamówień publicznych przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwie Gospodarki. Jest autorką licznych publikacji poświęconych zagadnieniom związanym z ustawą –Prawo zamówień publicznych, w tym komentarzy do tej ustawy. Świadczy usługi coachingowe. Od 2012 r. członkini Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.