Agnieszka Kozłowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, magister prawa. Pracownik samorządowy z ponad 20-letnim doświadczeniem na kierowniczych stanowiskach, ekspert w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Obecnie inspektor ochrony danych w jednej z większych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, który wykorzystuje zdobytą wiedzę praktyczną o sektorze publicznym do oceny założeń, sposobu ich realizacji i skuteczności rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych, a także wspiera, wraz ze swoim zespołem, administratora danych w wypełnianiu obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Autorka publikacji z zakresu ochrony danych osobowych.