Agnieszka Kozłowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, magister prawa. Pracownik samorządowy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie wykonywania zadań z obszaru administracji rządowej. Obecnie inspektor ochrony danych w jednej z większych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Autorka publikacji z zakresu ochrony danych osobowych.