Przedsprzedaż

Pomoc obywatelom Ukrainy. Zadania samorządu terytorialnego i ich finansowanie

Promocyjna cena 5% taniej
 • 141,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 149,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
15 września 2022
Powiadomienie o premierze ›

Poradnik zawiera omówienie problematycznych zagadnień w zakresie wsparcia finansowego JST dla uchodźców z Ukrainy. Książka dotyczy zadań jednostek samorządu terytorialnego (obowiązkowych lub fakultatywnych) oraz służących ich wykonaniu kompetencji, w tym finansowych,... więcej ›

Opis książki

Poradnik zawiera omówienie problematycznych zagadnień w zakresie wsparcia finansowego JST dla uchodźców z Ukrainy.

Książka dotyczy zadań jednostek samorządu terytorialnego (obowiązkowych lub fakultatywnych) oraz służących ich wykonaniu kompetencji, w tym finansowych, podejmowanych przez JST w ramach całościowo traktowanej działalności organów administracji publicznej, wykonywanej według prawnie określonych zasad i procedur, w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych znaleźli się na terenie naszego państwa, jak również obywatelom, którzy pozostają na terenie Ukrainy.

Początkowe rozdziały książki dotyczą zagadnień administracyjnych związanych z zalegalizowaniem pobytu obywateli Ukrainy. Następne szczegółowo i praktycznie omawiają art. 12, 13 i 14 ustawy pomocowej wraz z wzorami uchwał i zarządzeń. Kolejne dotyczą możliwości rekompensowania podatnikom podatku od nieruchomości kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców oraz zwolnień z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy (wraz z wzorami zawiadomień, wezwań i decyzji). Kolejne rozdziały dotyczą udzielania przez JST pomocy samorządom innego państwa, w tym z terenu Ukrainy (wraz z wzorami uchwał) oraz finansowania oraz klasyfikacji budżetowej zadań oświatowych i opiekuńczych w stosunku do dzieci ukraińskich.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo:

 • jakie są nowe zadania i kompetencje JST wprowadzone przez ustawę pomocową,
 • jakie są nowe źródła dochodów JST dla sfinansowania nowych zadań publicznych,
 • jak rozliczyć środki z Funduszu Pomocy naliczone na uczniów z Ukrainy,
 • jak obliczać i rozliczać dotacje oświatowe na uczniów z Ukrainy,
 • w jaki sposób JST realizują i finansują udzielanie obywatelom Ukrainy podstawowych świadczeń socjalnych,
 • z jakich środków finansowych JST finansują realizację zadań oświatowych w stosunku do dzieci z Ukrainy,
 • w jakim trybie JST mogą ustanawiać finansowane ze środków własnych dodatkowe, rodzaje świadczeń z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy,
 • według jakich zasad oraz w jakich formach finansowych JST mogą udzielać pomocy na rzecz ukraińskich samorządów terytorialnych, w ramach stosowania nowych przepisów dotyczących wsparcia społeczności lokalnej lub regionalnej innego państwa.

Książka adresowana jest do skarbników oraz pracowników gminnych organów podatkowych i innych służb, którym delegowano zadania własne gminy.

Spis treści

Rozdział I. Udzielanie uchodźcom świadczeń pomocowych przed uchwaleniem przepisów ustawy z 12.3.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Rozdział II. Zakres pomocy na rzecz obywateli Ukrainy w ramach przepisów ustawy pomocowej oraz przepisów ustaw odrębnych

Rozdział III. Nadawanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności obywatelom Ukrainy oraz obowiązek prowadzenia ewidencji małoletnich

Rozdział IV. Pomoc udzielana obywatelom Ukrainy na terenie Polski na podstawie art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Rozdział V. Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia (art. 13 ustawy pomocowej)

Rozdział VI. Fundusz Pomocy (art. 14 ustawy pomocowej)

Rozdział VII. Narzędzia polityki podatkowej gminy umożliwiające rekompensatę kosztów zapewniania Ukraińcom zakwaterowania i wyżywienia

Rozdział VIII. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jako zobowiązanie „quasi" podatkowe należne gminie, a pomoc uchodźcom z Ukrainy

Rozdział IX. Finansowanie oraz klasyfikacja budżetowa zadań oświatowych i opiekuńczych w stosunku do dzieci ukraińskich

Rozdział X. Udzielanie przez JST pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym innych państw, w tym samorządom Ukrainy

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów dodatkowych uzupełniających publikację.

Pobierz wzory dokumentów omawianych w publikacji:

 • Uchwała rady gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • Uchwały o udzielaniu świadczeń pomocowych w zakresie zadań własnych samorządu z art. 12 ust. 5 ustawy pomocowej,
 • Uchwała w sprawie udzielenia przez JST pomocy społeczności lokalnej lub regionalnej innego państwa,
 • Zarządzenie/uchwała organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego z art. 12 ust. 5 (zdanie drugie) ustawy pomocowej.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Premiera: 15 września 2022
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 250 g
 • ISBN: 978-83-8291-401-6
 • EAN: 9788382914016
 • Kod serwisu: 00949500

Kategorie

Tagi